Vastgoed Actueel makelaar

Ontzorgen of veel zelf regelen? Consument kiest makelaar die bij hem past

Op sommige plaatsen in Nederland is de woningmarkt oververhit. Met name in de stadscentra van Amsterdam, Utrecht en Groningen gaan woningen als warme broodjes over de toonbank. Er is weinig aanbod en heel veel vraag. Gevolg: je moet er als koper razendsnel bij zijn en flink bieden, vaak boven de vraagprijs. In toenemende mate wordt in deze overspannen ‘zonder voorbehouden’ gekocht, wat grote (financiële en juridische) risico’s met zich mee kan brengen. Soms lijkt het een wedloop van de gekte. Parallel aan deze oververhitte woningmarkten raken ook de emoties van de betrokken partijen aan de kook en is rustig en verstandig nadenken soms ver te zoeken. Het levert in ieder geval spectaculaire verhalen op in de media.

Het kan, denk ik, geen kwaad om als NVM een nuchter geluid te laten horen in deze overspannen tijden. De aanschaf van een woning is immers een van de belangrijkste beslissingen in het leven. Een beslissing waar grote financiële en andere verplichtingen aan vastzitten. In de advisering van en ondersteuning bij zo’n belangrijke levensstap is de inbreng van een makelaar wenselijk. Hij/zij voorziet niet alleen in deskundig en betrouwbaar advies, ook worden de (grote) risico’s voor de kopers en verkopers geminimaliseerd. Logisch dat daar een prijskaartje aan hangt.

Rust en stabiliteit

Als grootste vereniging van makelaars hebben wij altijd gepleit en zullen wij altijd pleiten voor rust en stabiliteit op de woningmarkt. Dat is immers in het belang van kopers, verkopers en makelaars. Ook nemen we het op voor de mensen die op de woningmarkt tussen de wal en het schip dreigen te raken. Zoals de starters die in de oververhitte steden vrijwel buitenspel staan. Of voor mensen in krimpregio’s die hun huis maar moeilijk kwijt kunnen. We pleiten voor meer nieuwbouw, betaalbaar, op de juiste locaties en op maat voor iedere doelgroep, juist om de gekte van de markt te voorkomen. En we willen dat er een rechtvaardig en meer op de individuele situatie toegesneden systeem van woningfinanciering geldt.

Consument is bepalend

Onze leden, de NVM-ondernemers, vormen een rijkgeschakeerd en gevarieerd gezelschap. Ze opereren in zeer uiteenlopende gebieden, van oververhitte stadscentra tot het platteland in de grensgebieden en alles wat daar tussen zit. Ze doen dat met een verkoopstrategie en een dienstenpakket dat bij die lokale of regionale woningmarkt hoort. Dat betekent vooral: weten wat er onder je klanten leeft en goed naar hun wensen luisteren en daarop inspelen. Want de consument is altijd bepalend, overal.

Soorten makelaars

Er is dus niet één manier van makelen, laat staan dat de ene manier beter is dan andere. Dat is helemaal afhankelijk van het verkoopmodel van de betreffende makelaar, de wensen van zijn klantenkring én van de lokale omstandigheden. In veel gevallen stellen consumenten prijs op de traditionele makelaar, al dan niet met een full-service dienstenpakket, waarbij ze geheel of grotendeels ontzorgd worden. Daarnaast zien we internetmakelaars waarbij de consument zelf veel regelt. Ieder zijn eigen voorkeuren. Wie daar als makelaar niet op inspeelt, kan beter stoppen met zijn onderneming.

Partijdig

Een makelaar is altijd partijdig. Hij/zij moet namelijk niet alleen tegemoetkomen aan de wensen van een koper of verkoper, maar moet ook hun belangen behartigen. Een verkoopmakelaar zorgt ervoor dat een verkoper tegen een goede prijs zijn woning van de hand kan doen, een aankoopmakelaar bevordert dat een koper tegen gunstige voorwaarden zijn droomhuis kan aanschaffen. En de hoeveelheid (papieren en andere) rompslomp die geregeld moet worden, is een zaak van afspraken tussen consument en makelaar. De ene doet veel zelf, de andere laat het graag aan de makelaar over. Bovendien is de ene woning is andere niet, en hetzelfde gaat op voor de lokale woningmarkt en de specifieke wensen van een consument. Om die reden is het praktisch onmogelijk om tot een vast tarievenlijstje voor makelaarsdiensten te komen.

Vergelijken

Kortom, het vergelijken van de ene makelaar met de andere gaat mank. Het is appels met peren vergelijken. Een kwestie van smaak, niet van beter of slechter. Op de woningmarkt wordt nu eenmaal een marktspel gespeeld. En dat spel verschilt per gemeente, per streek. Daar is de rol van makelaar nuttig bij, in welke zin en omvang ook. Bij een NVM-makelaar mogen kopers en verkopers er van uitgaan dat hun belangenbehartiger fatsoenlijk, eerlijk en open voor hen optreedt.

Mijn advies aan kopers en verkopers is: informeer je goed voordat je een makelaar kiest. Luister naar ervaringen van vrienden en kennissen, lees reviews en maak eerst kennis en kijk of jullie bij elkaar passen. Lokkende termen als ‘goedkoop’ en ‘gratis’ zijn niet per definitie de beste aanwijzingen; ze kunnen heel goed een dwaalspoor blijken voor zoiets belangrijks als het kopen of verkopen van een huis.

Roeland Kimman is woordvoerder van de NVM.