Artificial Intelligence

Opkomst AI, chatbots en IOT vereisen nieuwe mensenrechten

De snelle opkomst van Artificial Intelligence, chatbots en het internet-of-things vereisen de instelling van twee nieuwe mensenrechten: het recht om online profiling te weigeren en het recht op menselijk contact. Dat stelt het Rathenau Instituut in een rapport dat het schreef op verzoek van de Parlementaire Assemblee van de raad van Europa (PACE). Het rapport moet aan de basis staan van een nieuw Europees verdrag dat de mensenrechten aanpast aan de digitale samenleving.

Robots, kunstmatige intelligentie en het internet-of-things leggen volgens het Rathenau Instituut steeds meer druk op onze mensenrechten, zoals het recht op privacy, vrijheid van meningsuiting en bescherming tegen discriminatie.

Menselijk contact boven robotcontact

Dit vraagt volgens het instituut om twee nieuwe mensenrechten. In de eerste plaats het recht niet gemeten, geanalyseerd of gecoacht te worden. Consumenten zouden online profilering, tracking en beïnvloeding moeten kunnen weigeren. Daarnaast pleit het instituut voor het recht op betekenisvol menselijk contact. Consumenten moeten kunnen kiezen voor menselijk contact boven robotcontact. Het Rathenau Instituut wijst daarbij specifiek naar de proeven die in de zorg worden uitgevoerd met zorgrobots en de vragen die dit oplevert over de kwaliteit van de zorg en menselijke relaties.

Onvoldoende voorbereid

Melanie Peters, directeur van het Rathenau Instituut: “Nieuwe technologieën brengen de mensheid vooruit, maar stellen onze samenleving tegelijkertijd voor nieuwe sociale uitdagingen. Onze huidige ethische en juridische systemen zijn daar nog onvoldoende op voorbereid.”

PACE heeft op basis van het rapport aanbevelingen geformuleerd en aangenomen, die zijn aangeboden aan de Raad van Europa.