Opvallende daling hypotheekrente 20 jaar vast

In de maand juni hebben veel geldverstrekkers, waaronder ook een aantal grotere aanbieders, de rente verlaagd. Opvallend is dat met name de langere renteperioden en de niet-NHG rentes zijn gezakt. De lage hypotheekrente is een belangrijke stimulans voor de woningmarkt.

De grootste daling zien we in de laatste twee weken op 20 jaar vast zonder NHG: -0,13 procent. Het aandeel van 20 jaar vast binnen nieuwe hypotheekaanvragen is de laatste weken juist wat terug gelopen. Volgens Z24 komt de gemiddelde rente voor twintig jaar nu op 2,6 procent.

Stijging woningverkopen

Afgelopen vrijdag meldde het Kadaster dat er in mei 2016 ruim 16.000 verkochte woningen werden geregistreerd. Dit is een stijging van ruim 25 procent ten opzichte van mei 2015. Vergeleken met de voorgaande maand, april 2016, is er sprake van een daling van 2 procent. Het aantal geregistreerde hypotheken nam in mei 2016 toe tot ruim 22.700. Dat is 24,2 procent meer dan in mei vorig jaar. Vergeleken met april 2016 is er sprake van een daling van 4,7 procent.

Alle woningtypen

Vergeleken met mei vorig jaar zien we een stijging van het aantal geregistreerde verkochte woningen bij alle woningtypen. Appartementen stijgen het meest met 31 procent. Bij twee-onder-een-kapwoningen is de stijging het minst met 15,9 procent.

Bron: hypotheekshop.nl