Oud bestemmingsplan? Gratis (ver)bouwen!

Heeft een klant plannen om een dakkapel of tuinhuisje te bouwen? Dan doet hij of zij er goed aan om eens na te gaan hoe oud het bestemmingsplan is. Is het bestemmingsplan minstens tien jaar oud, dan hoeven er namelijk geen bouwleges te worden betaald aan de gemeente. En dat scheelt honderden, soms wel duizenden euro’s.

Normaal gesproken moeten klussers in ruil voor bouwvergunningen voor een tuinhuisje, dakkapel of het installeren van een schotelantenne, zgn. bouwleges betalen aan de gemeente waarin ze wonen. Maar niet als het bestemmingsplan tien jaar of ouder is. Dit heeft te maken met een wetsartikel uit 2008. Deze Wet ruimtelijke ordening is bedacht om gemeenten te prikkelen hun vaak verouderde bestemmingsplannen te herzien. Alleen, gemeenten gokken erop dat burgers deze wet niet kennen.

Bezwaar

Totdat een varkenshouder uit Sint-Antonis bezwaar maakte tegen zijn legesrekening van 3.900 euro voor de bouw van nieuwe varkensstallen en een luchtwasser. Toen de gemeente hem geen gelijk gaf, stapte hij naar de rechter. Die stelde hem deze zomer in het gelijk. Ook Zevenaar, Teylingen en Nijmegen delfden dit jaar het onderspit in de rechtszaal, net als Nijkerk, Heerlen, Uitgeest en Dantumadeel het jaar ervoor. Teylingen heeft na het verloren hoger beroep ook 20.000 euro terugbetaald aan burgers en bedrijven die géén rechtszaak hadden aangespannen. Nijmegen en Sint-Anthonis gaan in hoger beroep, Zevenaar stapt als eerste gemeente naar de Hoge Raad. Het mislopen van bouwleges kan gemeenten flink pijn doen; in 2014 verdienden zij er 371 miljoen euro mee, en in 2008 ruim 600 miljoen euro.

'Onbehoorlijk'

De Vereniging Eigen Huis noemt het 'onbehoorlijk' dat gemeenten ondanks te oude bestemmingsplannen leges willen innen. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) keurt dit af. Hoeveel te oude bestemmingsplannen er zijn, weet de VNG niet. In 2019 treedt een nieuwe Omgevingswet in werking, zonder de boete voor te oude bestemmingsplannen. Kortom: heeft je klant (ver)bouwplannen en te maken met een verouderd bestemmingsplan? Adviseer hen proactief om deze plannen vóór 2019 uit te voeren. Dat scheelt een flinke slok op een borrel.

Bron: Volkskrant