Vastgoed Actueel Kadaster woningverkopen

Ouderen blijven relatief veel huizen kopen

In juni zijn er 18.426 woningen verkocht. Dat is 15 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Sinds begin dit jaar ligt het aantal woningverkopen maandelijks onder het niveau van 2017. Het aantal verstrekte hypotheken in juni nam ten opzichte van dezelfde maand verleden jaar af met 1,7 procent tot 30.541. Dat blijkt uit cijfers van het Kadaster.

Paul de Vries, woningmarktexpert van het Kadaster, licht de ontwikkelingen als volgt toe: “We moeten niet uit het oog verliezen dat het aantal verkopen in 2017 sterk toenam. Door het dalend aantal verkopen van 2018 met vorig jaar te vergelijken, kan een ietwat scheef beeld ontstaan.” 

Appartementen verkopen minder goed

Het Kadaster maakt onderscheid in vijf typen woningen. Daarvan daalde in juni van dit jaar het aantal appartementen het sterkst (-19 procent). Dat dit woningtype minder goed verkoopt dan de andere typen is al langer een trend. Deze ontwikkeling hangt samen met het sterker dalende aantal verkopen in de grote steden. Ook voor de andere vier woningtypen lag het aantal verkopen lager dan verleden jaar. Bij 2-onder-1-kap woningen signaleert het Kadaster de kleinste daling.

Jongeren lijken minder te kopen

Het afgelopen kwartaal zijn het vooral kopers tussen de 25 en 35 jaar (-9 procent), gevolgd door de groep 35 tot 45 jaar (-6 procent), die minder woningen kopen dan in 2017. Kopers onder de 25 jaar kochten 5 procent minder woningen  Dit percentage is gelijk aan het landelijk gemiddelde over het tweede kwartaal 2018. De oudere leeftijdscategorieën (45 tot 55, 55 tot 65 en 65 jaar en ouder) kochten slechts 1 procent minder koopwoningen.  

1,7 proceent minder hypotheken dan juni 2017

Het Kadaster registreerde in juni 30.541 nieuw afgesloten hypotheken. Ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar is dat een afname van 1,7 procent. In het hele 2e kwartaal zijn er 86.537 hypotheken afgesloten, 2,5 procent meer dan verleden jaar.

Bekijk alle cijfers op Vastgoedactueel.nl/woningmarktcijfers.

 

Bron: het Kadaster