Overgangsregeling lopende hypotheken voor MCD

De Autoriteit Financiële Markten wijzigt een belangrijke regel rond de hypotheekverstrekking. Voortaan geldt niet langer het moment dat huizenkopers een lening aanvragen als officiële peildatum, maar het moment dat de bank akkoord gaat.

Huizenkopers die voor 1 februari 2017 een bindende offerte op zak hebben van hun geldverstrekker kunnen nog gebruik maken van de verstrekkingsregels die in 2016 gelden. Met een maand extra hoopt toezichthouder AFM tegemoet te komen aan huizenkopers die de dupe dreigen te worden nu vanaf 1 januari niet meer de aanvraagdatum van de hypotheek leidend is bij het vaststellen van de dan courante verstrekkingsnormen.

Bindende offertes

De nieuwe werkwijze vloeit voort uit de Mortgage Credit Directive die deze zomer van kracht werd. Op grond van deze nieuwe Europese hypotheekregels mogen geldverstrekkers alleen nog maar met bindende offertes werken.

“Dat dit gevolgen kan hebben voor consument als de LTV vanaf 1 januari 2017 wordt verlaagd was al geruime tijd bekend”, vertelt Nicole Reijnen namens de AFM. “In overleg met onder meer de banken sturen we deze week een brief naar de Tweede Kamer waarin we voorstellen huizenkopers tot 1 februari 2017 de tijd te geven om op basis van de oude normen een definitieve offerte van hun bank te krijgen. Maar de nieuwe regels blijven wel overeind.”

Wat zijn de gevolgen?

De gevolgen kunnen verstrekkend zijn. Een hypotheek rond krijgen duurt bij de meeste banken gemiddeld vier weken. Door de nieuwe regel dreigen hypotheken die afgelopen weken zijn aangevraagd onder de nieuwe leennormen van 2017 te vallen. Die zijn een stuk strenger: komend jaar kan nog slechts 101 procent van de marktwaarde worden geleend, een procent minder dan nu. Kopers moeten daardoor duizenden euro's extra spaargeld meebrengen. Ook de inkomenseisen veranderen, waardoor de maximale hypotheek daalt. Bij een jaarinkomen van 35.000 euro scheelt dat ruim 5600 euro.

Overgang

Om grote onrust op de al oververhitte woningmarkt te voorkomen stelt de AFM een overgangsregeling in: als banken uiterlijk op 1 februari 2017 hun lopende hypotheekaanvragen goedkeuren, geldt het oude leenregime van 2016.

NVM

Makelaarsclub NVM noemt het raar dat de AFM vlak voor het jaareinde ineens met de aanpassing komt. Zeker nu het topdruk is. "Het was verstandiger geweest te wachten tot begin 2017," zucht Roeland Kimman. Hij drukt banken en AFM op het hart huizenkopers niet de dupe te laten zijn. "Dit wordt krap. Het kan niet zo zijn dat de bank je offerte goed heeft gekeurd, maar de hypotheek straks toch niet geldig is."

ABN Amro

ABN Amro stelt in een reactie goed in staat te zijn hypotheekaanvragen voor 1 februari af te handelen. Tegelijk waarschuwt de bank: "Mensen moeten extra opletten en nóg beter plannen dat zij benodigde stukken tijdig bij ons aanleveren," zegt ABN-woordvoerder Karen de Vries. "Bespreek dat goed met je hypotheekadviseur. Soms is een medische keuring vereist. Als je dan pas over drie weken bij een arts terecht kunt, heb je echt een probleem."

De Financiële Makelaar

Volgens Harrie-Jan van Nunen, directeur van inkoopcombinatie De Financiële Makelaar, haalt de overgangstermijn van een maand helemaal niets uit. “In mijn ogen kansloos, omdat je dan alleen maar de druk opvoert en consumenten die er zelf niets aan kunnen doen, eenvoudigweg dupeert”, aldus Van Nunen. Hij becijfert dat consumenten die onverhoopt toch onder de nieuwe regels gaan vallen duizenden euro’s minder kunnen lenen op grond van aangescherpte LTV- en LTI-normen, waardoor in het ergste geval de aankoop van een woning alsnog geannuleerd zou moeten worden.

Chaos

Van Nunen verwacht ondanks de geboden overgangstermijn de komende weken een chaos bij de banken. “Consumenten worden dus afhankelijk van de doorloopsnelheid van het hypotheektraject bij hun bank. Gemiddeld genomen duurt dit traject een week of vier waardoor offertes die dit jaar nog worden uitgebracht geen 100% zekerheid meer geven. Gezien de hausse aan aanvragen als gevolg van de gestegen rente in de afgelopen weken, alsmede de traditionele eindejaar drukte lijkt de chaos niet te overzien, met alle gevolgen van dien. Daarnaast zijn er situaties denkbaar waarbij een consument er niets aan kan doen dat zijn aanvraag wordt vertraagd.”

Toepassing bij NHG-hypotheken

Hij wijst daarnaast op de mededeling van het Waarborgfonds Eigen Woningen dat voor NHG-hypotheken de aanvraagdatum bepalend is. “Deze norm is afgestemd met het ministerie van financiën. Gaat deze norm dan ook veranderen, of geldt de nieuwe zienswijze alleen voor niet-NHG-hypotheken? En wat rechtvaardigt dan het verschil?”

Bronnen:
AD
AMweb