Plasterk doet niets extra’s voor koopstarters

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken zegt in een antwoord op kamervragen van PVV-lid Alexander Kops, dat hij geen extra maatregelen zal nemen ten gunste van starters op de koopwoningmarkt. Kops baseerde zijn vragen op het bericht dat er nauwelijks nog goedkope huizen voor starters beschikbaar zijn.

Kops had gevraagd hoe groot het tekort aan starterskoopwoningen exact is en wat Plasterk aan maatregelen overweegt. De minister kon geen steekhoudend antwoord geven op de vraag over het exacte tekort. "Het huidige woningtekort in Nederland wordt geraamd op 134.000 woningen. De verwachting is dat dit oploopt naar 196.000 woningen in 2018 en dan weer daalt tot 171.000 woningen in 2025. Deze verwachting is gebaseerd op demografische ontwikkelingen, economische scenario’s en woonwensen van huishoudens. Het is niet bekend in welke mate het geschatte tekort betrekking heeft op het segment koophuizen tot €200.000."

Hoeveel huizen nu onbereikbaar

Plasterk kon evenmin aangeven hoeveel koophuizen er door prijsstijgingen onbereikbaar zijn geworden voor starters. “De bereikbaarheid van koophuizen voor starters is niet alleen afhankelijk van de huizenprijzen maar ook van onder andere de rente, de leennormen en de inkomensontwikkeling. En tegenover de recente stijging van de huizenprijzen staat dat huishoudens door de daling van de rente en groei van inkomens gemiddeld weer meer kunnen lenen dan voor de crisis.”

Bestaande regelingen voldoende

De minister beaamt dat starters een belangrijke rol spelen in de doorstroming en daardoor van groot belang zijn voor de woningmarkt.  “Maar er bestaan reeds verschillende regelingen die gericht zijn op starters”, zegt hij, wijzend op de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), de verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning en de gemeentelijke startersleningen.

Vooral maatregelen voor middenhuur

Plasterk wijst daarnaast op de maatregelen die het Rijk al neemt om het aanbod op de wonigmarkt te vergroten, met name in schaarsteregio’s, zegt Plasterk. “Meer aanbod maakt dat de druk op de woningmarkt (en prijzen) afneemt en huishoudens meer keuze hebben. Ik voer momenteel gesprekken met de woningmarktregio’s over de mate waarin in de woningbehoefte kan worden voorzien en of hierbij knelpunten optreden. Daarnaast is er in het bijzonder aandacht voor het vergroten van het aanbod aan huurwoningen in het middensegment voor huishoudens met een middeninkomen (inclusief starters). Een van de maatregelen is de oprichting van de samenwerkingtafel middenhuur. Aan deze tafel, onder voorzitterschap van Rob van Gijzel, worden lokale partijen en investeerders met elkaar in contact gebracht met als doel om te komen tot afspraken over extra aanbod van huurwoningen in het middensegment. Over de voortgang ontvangt uw Kamer voor de zomer een rapportage.”

Op de cover van de Verhuur Special van Vastgoed Magazine editie 6: Rob van Gijzel 

Bron: AM