Ruimte voor wonen

Politiek pamflet 'Ruimte voor wonen'

Roep een halt toe aan de woningnood en verlaag de financiële drempels op de woningmarkt: het zijn twee voorstellen uit het pamflet ‘Ruimte voor wonen’ dat Vereniging Eigen Huis aan de Tweede Kamer stuurt.

In het pamflet staan vijf voorstellen voor het nieuwe kabinet om de Nederlandse woningmarkt gezonder te maken. Vereniging Eigen Huis pleit voor een krachtig beleid in het belang van burgers.

Woningtekort loopt op

Het fors opgelopen woningtekort stijgt bij ongewijzigd beleid tot boven de 1 miljoen huizen, met tal van maatschappelijke spanningen tot gevolg. De vereniging maakt zich zorgen over groepen mensen die door de huidige regelgeving worden uitgesloten van toegang tot de woningmarkt. Daarom is veel meer maatwerk nodig bij hypotheekverstrekking. Vereniging Eigen Huis pleit voor daadkrachtig beleid bij issues als een kansrijke energietransitie en de ruimhartige afhandeling van schade in het Groningse gaswinningsgebied. 

Voorstellen gezonde woningmarkt

De vijf voorstellen in het pamflet van Vereniging Eigen Huis zijn: 

  • Roep halt toe aan de woningnood
  • Maak de woningmarkt toegankelijker door financiële drempels te verlagen
  • Hoogste tijd voor een eerlijke en kansrijke energietransitie
  • Bewoners krijgen het voortouw bij veranderingen in woonwijken
  • Ruimhartige en daadkrachtige schadeafhandeling in Groningen

Bron: Vereniging Eigen Huis