Vastgoed Actueel Derde kwartaalcijfers Pararius

Prijsstijging in vrije huursector houdt aan

De gemiddelde vierkantemeterprijs van huurwoningen in de vrije sector is in het derde kwartaal met 5,3 procent gestegen in vergelijking met het derde kwartaal van 2017. Dat meldt Pararius. Uitschieters zijn Rotterdam en Eindhoven.

In de koopsector stegen de huizenprijzen in diezelfde periode met maar liefst 10,3 procent. De stijging van de huurprijzen kan worden verklaard door het tekort aan middeldure huurwoningen. Ook op Pararius is die tendens zichtbaar. Op peildatum 1 oktober 2018 was er 16,4 procent minder beschikbaar huuraanbod ten opzichte van een jaar eerder.

Prijsopdrijvend effect

Betaalbare koopwoningen worden steeds schaarser. Het aantal te koop staande woningen is in een jaar tijd met 30,3 procent gedaald van 91.100 naar 63.500. De schaarste in de koopsector heeft invloed op de huursector. Omdat er minder betaalbare koopwoningen beschikbaar zijn, maken meer mensen aanspraak op huurwoningen in de vrije sector, wat een prijsopdrijvend effect veroorzaakt. Daarnaast groeit de Nederlandse bevolking snel en en huishoudens worden steeds kleiner. Het CBS verwacht dat deze groei voorlopig doorzet tot ruim 18,4 miljoen inwoners in 2060. Dat heeft een stuwend effect op de vraag naar woningen.

Gat tussen vraag en aanbod

Met name in de grote en middelgrote steden is het effect op de huursector goed merkbaar. Er is een gat tussen vraag en aanbod in de grote en middelgrote steden. De vraag naar woningen neemt daar snel toe door een trek naar de stad, maar de omvang van het woningaanbod groeit onvoldoende mee met sterk stijgende huurprijzen tot gevolg.

Amsterdam

Ook Pararius signaleert dit. In Amsterdam, waar eerder een huurplafond in zicht leek, stijgen de prijzen nog steeds, hetzij meer gematigd. In de hoofdstad betaalden nieuwe huurders het afgelopen kwartaal gemiddeld € 22,83 per vierkante meter, een stijging van 3,5 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2017. “Dat de prijzen in Amsterdam nog steeds stijgen, laat zien dat de markt onder druk staat”, zegt Pararius-directeur Jasper de Groot. “Zolang de vraag groter is dan het aanbod, wordt de Amsterdamse huurprijs steeds verder opgerekt.”

Amsterdamse invloed  

De situatie op de Amsterdamse woningmarkt heeft bovendien een grote invloed op de gemiddelde landelijke huurprijs. Wanneer Amsterdam buiten beschouwing wordt gelaten, is de gemiddelde huurprijs in Nederland niet € 16,04 maar € 14,22 per vierkante meter per maand. Een jaar geleden was de gemiddelde vierkantemeterprijs in Nederland zonder Amsterdam € 13,21. Dat is een prijsstijging van 7,7 procent ten opzichte van vorig jaar.

De landelijke procentuele prijsstijging van 5,3 procent wordt dus gedempt door Amsterdam, want daar stijgen de prijzen maar met 3,5 procent. “Prijzen stijgen in andere steden procentueel gezien veel sterker dan in de hoofdstad”, verklaart De Groot. Kijken we naar de vijf grootste steden van Nederland (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven), dan kent Amsterdam - op Utrecht na -  al een aantal kwartalen op rij de kleinste prijsstijging.

Rotterdam en Eindhoven stijgen bovengemiddeld

Uitschieters zijn Rotterdam en Eindhoven. Daar stegen de huurprijzen met respectievelijk 14,3 procent en 12,1 procent. In Eindhoven betaalden nieuwe huurders het afgelopen kwartaal gemiddeld € 14,62 per vierkante meter per maand ten opzichte van € 13,05 een jaar eerder.

Verhuurmakelaar Lavinia van Goeth Vastgoed uit Eindhoven bevestigt de trend die op Pararius zichtbaar is: er is te veel vraag en te weinig aanbod. Dat heeft een opstuwend effect. “Met name appartementen staan steeds korter te huur en huurders staan ervoor in de rij. Zelfs gestoffeerde huurwoningen - vaak met een iets hogere vraagprijs dan kale huurwoningen - worden op dit moment in zeer korte tijd verhuurd.” Ook het tekort aan huurwoningen is in de praktijk duidelijk merkbaar. “Er is te weinig aanbod en we moeten daarom continu op zoek naar huiseigenaren die hun woning willen verhuren.”

Huurprijzen Rotterdam evenaren Utrecht

In Rotterdam liggen de huurprijzen nog hoger: daar betaalden nieuwe huurders gemiddeld €16,50 per vierkante meter per maand (+14,3 procent). De gemiddelde huurprijzen in Rotterdam komen daarmee dichtbij de gemiddelde huurprijzen in Utrecht, waar nieuwe huurders € 16,57 per vierkante meter per maand (+4,3 procent) betaalden. Dit is slechts 7 cent meer dan de gemiddelde huurprijs in Rotterdam. Een jaar geleden was dit verschil nog ruim € 1,50.

Andere steden in opkomst

Ook in andere grote en middelgrote steden – voornamelijk buiten de Randstad – zetten de prijsstijgingen door. In twaalf steden stegen de gemiddelde vierkantemeterprijzen voor nieuwe huurders van vrije sector woningen met ten minste 7 procent. In Apeldoorn (+15,4%), Enschede (+18,6%) en Almere (+20,5%) stegen de prijzen zelfs sterker dan in Rotterdam. In Enschede en Apeldoorn betaalden nieuwe huurders respectievelijk gemiddeld € 11,15 en € 10,24 per vierkante meter per maand. In Almere betaalden nieuwe huurders gemiddeld € 12,59 per vierkante meter per maand voor een huurwoning in de vrije sector.

Gemiddelde huurprijzen in alle provincies gestegen

Hoewel niet ieder gebied in Nederland te maken heeft met enorme prijsstijgingen, is het inmiddels nergens op de woningmarkt windstil. In alle provincies werd het afgelopen kwartaal een prijsstijging gemeten. In acht provincies zijn de procentuele stijgingen bovendien groter dan vorig kwartaal. Uitschieters zijn Friesland, Flevoland en Overijssel. Daar stegen de prijzen respectievelijk met 19, 14,1 en 11,2 procent. Procentueel lijkt dit veel, maar in absolute zin zijn de prijzen in deze provincies nog steeds laag. Friesland en Overijssel behoren met een gemiddelde vierkantemeterprijs van € 9,79 en € 10,24 tot de goedkoopste provincies van Nederland. Alleen Drenthe is goedkoper (€ 9,18). Hier is meer rekbaarheid in prijzen die mensen willen en/of kunnen betalen voor een huurwoning in de vrije sector.

Bekijk voor meer cijfers het volledige rapport van Pararius.