Vastgoed Actueel hypotheekregels

Professor pleit voor afschaffen inkomensnormen bij hypotheken

Als het aan Peter Boelhouwer ligt, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, verdwijnen de verplichte inkomensnormen bij hypotheken. Boelhouwer zegt dit op Kop-Munt, de blogsite van geldverstrekker Munt Hypotheken.

De woningmarktprofessor reageert met zijn stellingname op een interview op amweb met scheidend toezichthouder Paul Schuiling van de AFM. Schuiling vindt dat moet worden opgepast met afwijken van de verstrekkingsnormen. Boelhouwer is het daar niet mee eens. “Ik zou überhaupt minder regels willen en meer maatwerk. We moeten veel meer naar het individu kijken. Voor senioren en voor zzp’ers is dat al opgepakt, maar dat kan voor meer doelgroepen. Ik zou willen dat dit meer gaat gebeuren omdat de differentiatie tussen mensen steeds groter wordt.”

Regels bieden ruimte

Boelhouwer vindt dat de huidige regelgeving al best veel ruimte biedt. “Je kan regels minder streng maken maar als men er geen gebruik van maakt heeft het niet zoveel zin. Ik zou ervoor zijn om de inkomensnormen, net zoals in de rest van Europa het geval is, af te schaffen, behalve voor NHG-hypotheken. Nu de loan-to-value is teruggebracht tot honderd procent en kopers verplicht aflossen, zijn daar mogelijkheden voor ontstaan.”

Uitvoeringskantoren van de overheid

Hij pleit ook voor meer verantwoordelijkheid bij hypotheekverstrekkers. “De AFM moet hypotheekverstrekkers controleren op dossiers en kijken of ze die op een goede manier onderbouwen. Als ze dat niet doen, geef ze dan een forse boete en trek op termijn hun vergunning in. Zij zijn nu een beetje verworden tot uitvoeringskantoren van de overheid.”

Volledig interview met Boelhouwer op Kop-Munt