Vastgoed Actueel proptech

PropTech, digitale transformatie van vastgoed

Arne Keuning van Upstream beschrijft in zijn blog de visie van Menno Lammers, oprichter van PropTechNL, op de digitale en maatschappelijke ontwikkeling van vastgoed. Lammers nam op dinsdag 24 april de bezoekers van de 32e editie van Media Villa Arnhem mee met de digitale ontwikkelingen en digitale transformatie van de wereld van huizen, kantoren en steden, ook wel PropTech geheten. 

Wat is PropTech?

PropTech is een samenstelling van de woorden: Property + Technology en is een term die verwijst naar technologische toepassingen die het ontwerpen, bouwen, gebruiken, waarderen, (ver)huren, (ver)kopen en beheren van gebouwen optimaliseren of vernieuwen. Het belang van PropTech wordt mede onderstreept door organisaties als United Nations en het World Economic Forum, die zich zorgen maken over zowel de huisvesting van de groeiende wereldbevolking, duurzaamheidsdoelstellingen als ook de technologische tweedeling in de maatschappij.

De vraag speelt mondiaal of we betaalbare huizen en gezonde werkomgevingen kunnen maken met nieuwe technologie en tevens kunnen bijdragen aan klimaatdoelstellingen. In Nederland is men recent gestart met de klimaattafels, met een speciale klimaattafel over de ‘gebouwde omgeving‘.

PropTech is volgens Menno Lammers niet nieuw, maar krijgt steeds meer aandacht omdat PropTech sociale innovaties, technische innovaties, productinnovaties en nieuwe businessmodellen combineert voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken rondom wonen, leven en werken.

Van trage stenen naar wendbare bits

Volgens Menno Lammers is Funda één van de eerste PropTech-bedrijven. Een ander voorbeeld is WeWork, een wereldwijd netwerk met ruim 220 werkruimtes met een missie om organisaties en mensen samen te laten groeien.

Grote bedrijven huren steeds meer organisaties als WeWork en Spaces in om facilitaire zaken te regelen. Met elkaar worden bijvoorbeeld de eerste 2 kantoorlagen ingericht als ‘Spaces’ met co-working mogelijkheden. In Nederland zien wij dat Microsoft haar kantoor ‘The Outlook’ op Schiphol ombouwt tot een Smart Building en een deel van het kantoor openstelt voor anderen, zodat een creatieve broedplaats kan ontstaan.

Ook Airbnb staat op het lijstje van PropTech-bedrijven, terwijl het geen eigen gebouwen in bezit heeft. Via het platform maakt Airbnb het echter mogelijk om deelverhuur van huizen te organiseren en hebben ze hiermee een grote impact op de hotelwereld, die van oudsher veel vastgoed bezit. Daarnaast is er rond Airbnb een heel ecosysteem ontstaan rondom bijvoorbeeld schoonmaak en onderhoud.

Smartcity met smartbuildings en smart…

De stad is een complex systeem met veel bestaande gebouwen. In diverse steden is men bezig om te ontwikkelen naar een Smartcity, oftewel een slimme stad waarbij informatietechnologie en het ‘internet der dingen’ (IoT) gebruikt worden om de stad te beheren en te besturen.

Helmond Brainport District

Een van de projecten die Menno Lammers uitlicht is Helmond, waar de gemeente en partners het Brainport Smart District samen met bestaande, maar vooral ook toekomstige bewoners wil ontwikkelen. Het wordt een wijk waar iedereen kan en wil wonen. Nieuwe, slimme inzichten en technologie worden geïntegreerd tot een duurzame, sociale en aantrekkelijke woonomgeving.

Naast steden en wijken worden er ook diverse innovaties toegepast in bijv. vliegvelden. Zo maakt Schiphol sinds 2016 al veel gebruik van sensoren en data.

Woonpaspoort voor huurders van woningcorporaties

Eén van de voorbeelden van bedrijven die inspelen op de digitalisering en digitale transformatie in de vastgoedsector is Qii (spreek uit ‘key’). Qii heeft als doel de woonbehoefte van huurders en kopers te vervullen via het Qii-platform en dat in samenwerking met makelaars en woningcorporaties. Zo ontwikkelde Qii een woonpaspoort of huurderspaspoort met klantdata. Onlangs is Qii een samenwerking aangegaan met de volledig digitale woningcorporatie Qlinker, onderdeel van Mitros. Technisch is het met het platform van Qii mogelijk om ‘van kandidaat naar een ondertekende huurovereenkomst’ in 3 minuten te gaan.

Bekijk de volledige blog.