Vastgoed actueel - Rabobank

Rabobank ontwikkelt blockchain platform voor vastleggen huurinformatie

De Rabobank heeft een platform ontwikkeld voor verhuurders om snel en veilig contract- en huurinformatie vast te leggen: een portaal gebaseerd op blockchaintechnologie. De contractgegevens worden hierbij door de verhuurder op het moment van ontstaan gedigitaliseerd, gestructureerd vastgelegd en vervolgens geregistreerd. De verhuurder kan deze gegevens daarna beschikbaar stellen aan andere partijen. De bank heeft een werkend prototype van het portaal opgezet, dat nu wordt doorontwikkeld voor toepassing in de praktijk. De ontwikkeling is dinsdag gepresenteerd op de Provada.

In de vastgoedmarkt wordt tussen allerlei partijen veel huurinformatie bewerkt, overgedragen en opgeslagen. Die uitwisseling is verre van optimaal. De gegevens zijn niet altijd eenduidig en volledig. Vaak zijn meervoudige controles en afstemmingsmomenten tussen partijen nodig. Bovendien: al die data vastleggen en overdragen is erg tijdrovend en foutgevoelig, stelt De Rabobank.

Gemakkelijker

“Blockchain technologie gaat in veel sectoren een hoop veranderen en dat geldt zeker ook voor de vastgoedsector. Het structureren van gegevens, het digitaliseren van processen maakt de uitwisseling van deze gegevens tussen partijen makkelijker”, aldus Roel van de Bilt, directeur Rabo Real Estate Finance.
“Blockchain zorgt er daarbij voor dat verificatie van deze gegevens makkelijker wordt. Door een eenduidige en accurate opslag van data met snelle verificatie van de data kan het vertrouwen tussen verschillende spelers enorm vergroten.”

Eenvoudig delen

Er is nu een werkend prototype ontwikkeld waarmee huurinformatie voortaan gestructureerd wordt vastgelegd vanaf het moment van ontstaan: het sluiten van het huurcontract. Van de Bilt: “De verhuurder die de informatie vaak meermaals moet aanleveren bij diverse partijen kan enerzijds deze informatie digitaliseren en uniformeren en anderzijds deze gestructureerde informatie eenvoudig en veilig delen met derde partijen als een taxateur, bank of accountant.”
De informatie wordt bovendien niet-muteerbaar vastgelegd, waardoor een helder audit-spoor ontstaat. De verhuurder houdt zelf de controle en de beschikking over de eigen data.

Bron: Rabobank