Vastgoed actueel - arbeidsongeschiktheid

Reaal: 'Ondernemer ligt wakker van arbeidsongeschiktheid en werk-privébalans'

Uit onderzoek van Reaal blijkt dat ruim de helft van de ondernemers, uit het midden- en kleinbedrijf (mkb), verwacht dat de Nederlandse economie in 2018 zal verbeteren (53 procent). Ruim een derde verwacht dat het ongeveer hetzelfde zal blijven (35 procent). Ondernemers liggen echter wel regelmatig wakker van de zorgen omtrent bedrijfscontinuïteit na arbeidsongeschiktheid (34,6 procent), een verstoorde werk-privébalans (32,9 procent) of het niet kunnen vinden van geschikt personeel (30,9 procent).

Risicio's

Carola Wijkamp-Hermsen, directeur Intermediair Schade bij Reaal: “Het is goed om te zien dat het mkb vertrouwen heeft in het komende jaar en dat een groot gedeelte verwacht te gaan groeien. Uit ons onderzoek blijkt echter ook dat er toch nog wel een paar risico’s zijn waar het mkb zich zorgen om maakt. Maar tegelijkertijd geeft bijna 70 procent aan onvoldoende kennis (29,2 procent) of geen tijd (38 procent) te hebben om zich hierin te verdiepen.”

Verwachtingen

De verwachting is dat de economie in 2018 verder zal aantrekken. Iets minder dan de helft van de respondenten verwacht dat de economische situatie in 2018 ook voor hun eigen bedrijf zal verbeteren (47 procent). Ruim vier op de tien ondernemers verwachten dat de situatie hetzelfde zal blijven (43 procent). Per deelgebied heeft Reaal onderzocht welke issues de meeste slapeloze nachten opleveren.

  • Wat gebeurt er als ik door ziekte of een ongeval zelf niet meer kan werken? (35 procent)
  • Hoe zorg ik voor balans tussen mijn werk en privéleven? (33 procent)
  • Waar vind ik goed personeel? (30,9 procent)
  • Is mijn netwerk goed/uitgebreid genoeg om te kunnen groeien? (27 procent).
  • Is mijn bedrijf voldoende up-to-date wat betreft technologische ontwikkelingen? (20 procent)

Overige conclusies

Vervolgens zijn er nog een aantal zaken opgevallen tijdens het onderzoek:

  • Bijna 3/4 van de ondernemers regelt de administratie rondom verzekeringen zelf (74 procent). Maar in enkele gevallen doen de echtgenoot (12,1 procent) of secretaresse (4,6 procent) dat.
  • Aansprakelijkheid wordt door ruim drie kwart wel verzekerd (76 procent). Opvallend is dat er nog een groot aantal ondernemers (24 procent) geen aansprakelijkheidsverzekering heeft. Ook heeft bijna 40 procent van de ondernemers geen rechtsbijstandverzekering.
  • Minimaal drie op de tien ondernemers zeggen elektronica (34 procent), arbeidsongeschiktheid (32 procent) en/of rechtsbijstand (29 procent) niet te verzekeren; dit behoort volgens hen tot het bedrijfsrisico’s.

Het onderzoek naar ondernemers uit het MKB is in opdracht van Reaal uitgevoerd door Panelwizard, onder 355 respondenten.