'Rekenkamer hekelt kwaliteit en effect energielabel'

Het energielabel is onbetrouwbaar en heeft nul effect, concludeert de Algemene Rekenkamer. Met deze kop bericht Z24 over een kritisch artikel dat Siebe Schootstra van het onafhankelijk kennisplatform EnergieOverheid over energiebeleid en overheden heeft geplaatst op de website van energieoverheid.nl. "In de conclusie van het rapport van de Algemene Rekenkamer staat dat de betrouwbaarheid van het energielabel onvoldoende is gewaarborgd."

Volgens energieoverheid.nl komt de Algemene Rekenkamer tot deze conclusie omdat de controle op afstand – door de energielabeldeskundige via internet – van de door de woningeigenaar verstrekte gegevens niet altijd goed gaat. "Onderzoek dat minister Stef Blok zelf liet uitvoeren, gaf als resultaat dat in 14 procent van definitief gemaakte labels, de labelklasse niet overeenkwam met de werkelijke energieprestatie, zoals beoordeeld op locatie."

Ondeugdelijk

De Rekenkamer spreekt van ‘ondeugdelijk bewijsmateriaal’ en mogelijke afhankelijkheid van de oprechtheid van de woningeigenaar. De praktijk leert dat eerder onwetendheid of gebrek aan de beschikbaarheid van bewijsmateriaal tot afwijkingen zal leiden, dan dat de woningeigenaar moedwillig het triple-HR glas bij de buren fotografeert. De Rekenkamer stelt ook dat het toezicht op de controle door de energielabeldeskundige ontbreekt, waardoor het label aan betrouwbaarheid inboet. Lees ook het bericht op z24.nl

Lees het hele artikel op energieoverheid.nl
Lees ook het bericht op z24.nl
Vastgoed Actueel plaatste eerder een blog van Siebe Schootstra over het energielabel onder de titel: Energielabel helpt niet bij het verbeteren energieprestatie