Vastgoed Actueel snelweg

Relatief veel woningen bij snelwegen verkocht

Woningen in geluidshinderzones rond snelwegen wisselen relatief vaak van eigenaar, blijkt uit onderzoek door het Kadaster. De prijzen van deze woningen zijn vergelijkbaar met die van woningen buiten de geluidshinderzones.

Vaker vrijstaand

De onderzoekers van het Kadaster veronderstelden dat er ter compensatie voor de geluidsoverlast een significant prijsverschil zou zijn tussen woningen binnen en buiten de geluidshinderzones. Dat blijkt niet het geval. Wel ontdekten de onderzoekers dat verkochte woningen bij de snelweg vaker oudere, vrijstaande woningen zijn. Dat zou volgens de onderzoekers ook kunnen verklaren dat de prijzen van woningen binnen en buiten de geluidshinderzones met elkaar vergelijkbaar zijn.

Verhuispercentages nader bekeken:

  • In de zone met het meeste geluidsoverlast wisselden 9 procent meer vrijstaande woningen van eigenaar dan in de referentiezone zonder overlast;
  • In de tweede zone met gemiddeld geluidsoverlast is dit 20 procent meer;
  • In de zone met het minst ervaren geluidsoverlast is dit 7 procent meer.

Afgelopen 10 jaar met name nieuwbouwwoningen verkocht

Als er binnen de geluidszones een woning wordt verkocht, gaat het vaak om een nieuwbouwwoning. We hebben het dan over woningen van maximaal zes jaar oud.  In de afgelopen 10 jaar zijn de aantallen flink gegroeid. Het aandeel van nieuwbouw in de totale woningverkoop ging van 14 procent in 2006 naar 38 procent in 2016.

Nieuwe appartementencomplexen als geluidswal

Ook appartementen verkopen relatief goed binnen de geluidshinderzones. Dat heeft volgens het Kadaster te maken met een kortere woonduur, en het feit dat nieuwe appartementencomplexen met dikke wanden mede worden ingezet als geluidswal sinds regelgeving voor bouwen in geluidshinderzones in 2013 is versoepeld. In 2006 was 53 procent van de verkochte woningen een appartement, in 2016 48 procent.

Bent u benieuwd hoe dit onderzoek tot stand is gekomen en wilt u meer achtergrondinformatie? Bekijk het volledige onderzoeksrapport.

Bron: Het Kadaster en Binnenlands Bestuur