Remkes: maximumsnelheid verlagen, 'juridische list' onacceptabel

De maximumsnelheid op rijks- en provinciale wegen moet zo snel mogelijk omlaag om de uitstoot van stikstof terug te dringen en de natuur in Nederland te herstellen. Dat adviseert de commissie-Remkes aan het kabinet.

Zo mogelijk kan het kabinet de snelheid alleen verlagen in gebieden langs kwetsbare natuurgebieden. Ook adviseert Remkes om gericht boerenbedrijven uit te kopen of te saneren. Daarnaast moet de natuur zo snel mogelijk hersteld worden.

Nederland moet op korte termijn "drastische maatregelen" nemen, stelt Remkes in het vanmiddag gepubliceerde rapport Niet alles kan. Het adviescollege onder leiding van de oud-minister kreeg in juli van het kabinet opdracht om te adviseren over de stikstofproblematiek in Nederland. In mei bepaalde de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met Europese wetgeving. "Het verzinnen van een juridische list is in de ogen van het adviescollege onacceptabel", stelt Remkes. "Geloofwaardig en aantoonbaar herstel van 118 stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden en een reductie en emissies is noodzakelijk."

In mei advies lange termijn

Door zo snel mogelijk de maximumsnelheid op de weg te verlagen, kan de stikstofuitstoot worden teruggedrongen. "Lagere snelheden kunnen leiden tot langere reistijden, maar ook tot betere doorstroming", valt te lezen in het advies. Dat is belangrijk, omdat files 81 procent extra uitstoot veroorzaken ten opzichte van 130 kilometer per uur rijden. In mei volgend jaar komt Remkes met een tweede advies met maatregelen voor de lange termijn.In dit tweede advies volgen ook adviezen voor openbaar vervoer, vrachtvervoer, de scheepvaart en de luchtvaart.

De provincies zouden ook moeten verkennen wat de industrie kan doen om de stikstofuitstoot terug te dringen. "In de bouw is winst te behalen door energieneutraal, circulair en natuurinclusief te bouwen", stelt het advies. Bedrijven die op die manier bouwen, moeten worden gestimuleerd.

Om de stikstofuitstoot in de veehouderij aan te pakken moeten gerichte maatregelen worden genomen in de buurt van natuurgebieden. Algemene maatregelen zoals een 'stopperspremie' werken niet, schrijft de commissie.

Mits er een goede financiële regeling komt, zegt 4 op de 10 veehouders bereid te zijn te stoppen met zijn bedrijf, bleek eerder uit een rondgang van de NOS

Reactie ANWB

De ANWB voelt niets voor het verlagen van de maximumsnelheid. "Denken het stikstofprobleem op te lossen met een snelheidsverlaging is een gedachtefout", reageerde directeur Frits van Bruggen.

Milieuactivist Johan Vollenbroek, een van de mensen die de stikstofkwestie naar de Raad van State brachten, zegt dat de uitgangspunten van Remkes goed zijn. Maar veel verder reikt zijn lof niet. "Ik mis een heleboel belangrijke maatregelen die genomen kunnen worden."

Ook Bouwend Nederland is kritisch. Het adviescollege biedt te weinig oplossingen om de bouw snel vlot te trekken, zegt de branchevereniging in een reactie. “Ik ben verbaasd dat het Adviescollege Stikstofproblematiek het bouwproces noemt als één van de hoofdveroorzakers van stikstofuitstoot. Dat is niet waar. Verduurzaming van het bouwproces is geen korte termijnoplossing die de impasse in de vergunningverlening doorbreekt.”, aldus voorzitter Verhagen.

Bron: NOS