Er is een groot tekort aan studentenhuisvesting. In veel steden is de woningnood zo groot dat er druk naar manieren wordt gezocht om studenten in staat te stellen een woning te kopen. Een greep uit de initiatieven.

Starters op de woningmarkt hebben het moeilijk. Starterswoningen zijn schaars en te duur, en banken worden voorzichtig er met het verstrekken van hypotheken. Om starters te helpen hun eerste schreden op de woningmarkt te zetten, zijn er vanuit verschillende hoeken en voor verschillende doelgroepen initiatieven ontplooid.

In het dossier werd in een kader een overzicht gegeven van de Nederlandse franchiseketens voor makelaars. Een uitgebreid overzicht van de franchiseketens vindt u op deze pagina. 
Aan de hand van een vaste vragenlijst geeft elke keten inzicht in de regels en plichten van franchisenemers en -gevers. Ook worden de voordelen van elke formule voor de consument en makelaar behandeld.

De volgende franchiseorganisaties hebben niet gereageerd: Koophuis, Livingtoday, Makelaarsvisie, Netwerkwonen en SOSmakelaars.

Match Makelaars liet weten in september weer van start te gaan, waardoor we ze niet in het overzicht konden opnemen.

Djink is opgericht in januari 2008 en heeft nog geen aangesloten deelnemers/kantoren.

Ontbreken er nog franchiseketens?
Heb jij een franchiseketen voor makelaars, maar sta je nog niet in ons overzicht? Stuur dan een mail naar: redactie@vastgoedactueel.nl.

Naam
Woonaccent Makelaars

Opgericht in
1999

Aantal aangesloten deelnemers (kantoren)
34

Werkt
Landelijk (Woonaccent Makelaars is onderdeel van de Rotero groep)

Franchisenemers moeten aan deze eisen voldoen
NVM-lidmaatschap

Franchisenemers zijn verplicht om
De financiële verplichtingen: 
Entreefee: € 20.000,-
Maandelijkse bijdrage: een percentage van de omzet uit woningmakelaardij (degressief naargelang de omzet groeit; van 7% naar 2%). 
Contractperiode: 5 jaar

Gebruik van uniforme huisstijl, kantoorautomatiseringspakket en standaard workflow. Bovendien zijn er periodiek verplichte formuletrainingen.

Dit krijgen de deelnemers ervoor terug
Directe ondersteuning op marketing-, management- en automatiseringsgebied. Een vooruitstrevende en kwalitatieve dienstverlening wordt tastbaar en inzichtelijk gemaakt door de consument inzicht te geven in de dienstverlening via een digitaal klantdossier.

Hoe handhaaft de moederorganisatie de kwaliteit?
Woonaccent Makelaars werken mee aan onderzoeken naar de kwaliteit van de eigen dienstverlening via een continue klanttevredenheidsonderzoek. Kwaliteitsbewaking wordt ook uitgevoerd via jaarlijkse mystery visits. Bovendien zijn er periodiek verplichte trainingen.

Waarom moeten franchisenemers juist voor uw organisatie kiezen, wat levert het op?
Woonaccent Nederland ondersteunt op marketing-, management- en automatiseringsgebied. Woonaccent Makelaars zijn ambitieuze, veelal startende, ondernemers die een bovengemiddeld rendement behalen. Deze positie blijft ook de komende jaren behouden door voor deze franchisenemers een nieuw flexibel businessmodel te ontwikkelen.

Waarom moeten consumenten juist voor deze franchiseorganisatie kiezen?
Woonaccent Makelaars bieden de consument een kwalitatief hoogwaardige en flexibele dienstverlening die past bij de huidige en toekomstige consumenteneisen. Met een overzichtelijk stappenplan kan de consument zijn of haar woning verkopen en kopen op zijn eigen wijze.

Waarin wilt u zich onderscheiden van andere ketens?
Professionele ondersteuning vanuit Woonaccent Nederland op het gebied van marketing, management en automatisering. Via landelijke marktbewerking, digitalisering van de diensten en een invulling van de informatie en netwerkfunctie treedt Woonaccent Nederland op als een professionele formuleorganisatie. Bovendien heeft Woonaccent Makelaars heeft een onderscheidend en opvallend imago en een unieke diensteninvulling.

Wat zijn uw toekomstambities?
Groei naar 60 - 70 vestigingen in 2010.

Uw visie op de toekomst van de makelaardij?
Heviger concurrentie, zowel binnen full-service als in het doe-het-zelf segment. Meerdere financials zullen hun dienstverlening uitbreiden richting de makelaardij. Maar ook makelaars gaan hun dienstverlening uitbreiden. Een beperkt aantal merken zal uiteindelijk de markt domineren.

Hoe wilt u daarop inspelen?
Verbreding van de dienstverlening, introductie nieuw en flexibel businessmodel, focus op digitalisering.

Website
www.woonaccent.nl

Naam
WitteWoning Makelaars

Opgericht in
2003

Aantal aangesloten deelnemers (kantoren)
24

Werkt
Landelijk

Franchisenemers moeten aan deze eisen voldoen
Een diploma of lidmaatschap NVM zijn niet nodig. Deelnemers hebben bij voorkeur de SVM-opleiding doorlopen. Anders kunnen zij een interne opleiding volgen. Een bepaalde kwaliteit van dienstverlening is namelijk wel een vereiste. WitteWoning Makelaars hanteert geen entreegeld. De maandelijkse fee is € 500,-. Franchisenemers betalen volledig een eigen bijdrage. De opzegtermijn bedraagt twaalf maanden.

Franchisenemers zijn verplicht om
Dezelfde huisstijl te gebruiken, dezelfde manier van werken te hanteren, regelmatig opleidingen of bijscholingscursussen te volgen.

Dit krijgen de deelnemers ervoor terug
Marketingondersteuning; een starter krijgt een beginnerscursus, elke deelnemer gaat een paar keer per jaar naar bijspijkercursussen. Backoffice-diensten, bijvoorbeeld in de vorm van bouwkundige keuringen. Franchisenemers krijgen ondersteuning op het gebied van retailen, makelaardij en hypotheekadvisering.

Hoe handhaaft de moederorganisatie de kwaliteit? 
Door periodieke controle, verplichte opleidingen, sancties, regelmatige bezoeken.

Waarom moeten franchisenemers juist voor uw organisatie kiezen, wat levert het op?
Het levert lage kosten op en een landelijk dekkend netwerk. Samenwerking versterkt de marktpositie.

Waarom moeten consumenten juist voor deze franchiseorganisatie kiezen?
Consumenten profiteren van voordelige makelaarsdiensten.

Waarin wilt u zich onderscheiden van andere ketens?
In onze prijs en transparantie.

Wat zijn uw toekomstambities?
Zestig WitteWoning Makelaars eind 2010.

Uw visie op de toekomst van de makelaardij?
De prijsdruk stijgt en consumenten worden steeds mondiger. Brancheorganisaties zullen in een grote concurrentieslag verwikkeld raken.

Hoe wilt u daarop inspelen?
De WitteWoning Makelaars loopt al voor de troepen uit en zal daar verder (dus) niet op inspelen.

Website
www.wittewoningmakelaars.nl

Naam
Vrijehuizenmarkt.nl

Opgericht in
2000

Aantal aangesloten deelnemers (kantoren)
120

Werkt
Landelijk

Franchisenemers moeten aan deze eisen voldoen
Ze schrijven zich eenmalig in, betalen een entreefee en een maandelijkse bijdrage van 10 procent van de omzet. Een speciale vooropleiding is niet nodig, opleiding is inclusief.

Franchisenemers zijn verplicht om
Dezelfde huisstijl te gebruiken en dezelfde manier van werken te hanteren. Er blijft altijd ruimte voor een eigen inbreng. Meedoen aan maandelijkse trainingen is vrijwillig. Fullsupport ook 1-op-1 onbeperkt.

Dit krijgen de deelnemers ervoor terug
Ze moeten het merk voeren en hebben een exclusief gebied. Ze ontvangen marketingtools via Telegraaf, Woonkrant, Google, leadgenerator en een kant-en-klaar marketingpakket. Het hoge bezoekersaantal van de website versnelt de verkoop. Commerciële, facilitaire, juridische ondersteuning en 24/7 online verkoopondersteuning door de moederorganisatie.

Hoe handhaaft de moederorganisatie de kwaliteit?
Door selectie op affiniteit met onroerend goed en commerciële daadkracht. Makelaardij = marketing en communicatie! De beste verkopers/makelaars van de organisatie verzorgen maandelijkse verkooptrainingen.

Waarom moeten franchisenemers juist voor uw organisatie kiezen, wat levert het op?
Een totaalpakket voor een scherpe prijs: bemiddelingskosten bedragen € 2.500,-; vanaf € 500.000,- 0,5 procent. Een Vrijehuizenmarkt-franchisenemer kan omzetten halen van € 250.000,- tot € 300.000,-.

Waarom moeten consumenten juist voor deze franchiseorganisatie kiezen?
Vanwege het totaalpakket: grote financiële voordelen, geen intrekkingskosten.

Waarin wilt u zich onderscheiden van andere ketens?
Door de lage courtage en door de franchisenemer zelf. Alles draait om de juiste houding en het juiste gedrag.

Wat zijn uw toekomstambities?
Driehonderd deelnemers binnen drie jaar. Ook al actief in het buitenland:www.freehomemarket.com.

Uw visie op de toekomst van de makelaardij? 
De makelaar zal zich moeten bewijzen. Klanten zullen hem afrekenen op zijn prestaties. Goede makelaars zullen veel voor hun klanten betekenen, de slechte zullen hun kantoor moeten sluiten.

Hoe wilt u daarop inspelen?
Met onze commerciële insteek en interne opleiding tot succesvol makelaar. Al die boeken over een makelaarsleer zijn de grootste onzin die bestaat! De overheid heeft de makelaarstitel niet voor niets afgeschaft.

Website
www.vrijehuizenmarkt.nl

Naam
Rots-Vast Groep

Opgericht in
1989

Aantal aangesloten deelnemers (kantoren)
31

Werkt
Regionaal

Licentiehouders moeten aan deze eisen voldoen
Zij zijn een Rots in de branding met een sterke motivatie en drive om succes te behalen. Verder behaalden zij (aantoonbaar) al eerder successen en deden investeringen, zijn ze commercieel en initiatiefrijk, betalen ze een jaarlijkse bijdrage.

Licentiehouders zijn verplicht om
Dezelfde huisstijl en bemiddelingssoftware te gebruiken en dezelfde manier van werken te hanteren. Ze betalen mee aan het landelijke reclamebudget en adverteren lokaal.

Dit krijgen de deelnemers ervoor terug
De merknaam en het gebruik van website, eigen huurbemiddelingssoftware, collectief ingekochte promotiematerialen, huisleveranciers, landelijke reclamemogelijkheden en IT-helpdesk.

Hoe handhaaft de moederorganisatie de kwaliteit?
Door een hogere omzet door middel van advies en steun. Rots-Vast Groep heeft na meer dan 20 jaar een naam hoog te houden. Deelnemers profiteren van de in de groep aanwezige kennis.

Waarom moeten licentiehouders juist voor uw organisatie kiezen, wat levert het op?
Wij zijn een jonge dynamische organisatie en de huidige licentiehouders zijn bewezen succesvol. Ze moeten het zelf doen, maar de slagingskans is groot.

Waarom moeten consumenten juist voor deze franchiseorganisatie kiezen?
De Rots-Vast Groep koestert zijn vaste klanten, hun aantal neemt voortdurend toe. Klanten zijn veeleisend. Via een website en een match-systeem krijgen zij informatie over het actuele aanbod. Licentiehouders spannen zich in om klanten goede diensten te bewijzen en tevreden te stellen.

Waarin wilt u zich onderscheiden van andere ketens?
Rots-Vast Groep was de eerste makelaar met een eigen website. Innovatie bepaalt in belangrijke mate het succes van de formule. Licentiehouders zijn sterk bij de organisatie betrokken.

Wat zijn uw toekomstambities?
Vijftig kantoren in 2012 en een nieuw label voor professionele vastgoedbemiddelaars.

Uw visie op de toekomst van de makelaardij? 
Een klantgerichte aanpak. Samenwerking is dé manier om aan klantenwensen te voldoen.

Hoe wilt u daarop inspelen?
Met klantgerichte dienstverlening en innovatie door middel van een nieuwe website en nieuw bemiddelingsprogramma.

Website
www.rotsvast.nl

Naam
Rob Lommers Makelaars Formule

Opgericht in 
2003

Aantal aangesloten deelnemers (kantoren)
Veertien

Werkt
In Zuid-Nederland, doorgroeien naar landelijk is het doel.

Franchisenemers moeten aan deze eisen voldoen 
Ze zijn NVM-lid. Een specialisme van de Lommers Makelaars Formule is het begeleiden van startende ondernemers bij het opzetten van een makelaarskantoor. De eenmalige entree bedraagt € 5.000,-; de maandelijkse € 800 (beide bedragen zijn exclusief BTW).

Franchisenemers zijn verplicht om 
Zich te houden aan de richtlijnen uit het handboek en eenzelfde manier van werken te hanteren: een persoonlijke vorm van dienstverlening waarbij het zelfstandig ondernemerschap centraal staat.

Dit krijgen de deelnemers ervoor terug 
Een sterke merknaam, een eigen werkgebied, 1-op-1 marketing, instrumenten die afgestemd zijn op werkgebieden en persoonlijke wensen. En verder: bedrijfseconomische ondersteuning bij het opstellen van het ondernemersplan, individueel advies over het optimaliseren van de kosten- en omzetstructuur, een eigen en professionele huisstijl en de mogelijkheid om Lommers Makelaars Exclusief Wonen in te zetten. Alle deelnemers ontvangen onder meer standaarddocumenten, een handboek, een draaiboek en statuten.

Hoe handhaaft de moederorganisatie de kwaliteit?
Door frequent overleg met franchisenemers, makelaars én medewerkers, periodieke controle en verplichte opleidingen.

Waarom moeten franchisenemers juist voor uw organisatie kiezen, wat levert het op?
Voor optimalisatie van omzet- en kostenstructuur, uitwisseling van kennis op het gebied van makelaardij en het zelfstandig ondernemerschap.

Waarom moeten consumenten juist voor deze franchiseorganisatie kiezen?
Voor een persoonlijke en actieve aanpak, een enthousiast team, 'no cure, no pay', een netwerk van samenwerkende kantoren: uitwisseling, kennis, ervaring en groot relatiebestand.

Waarin wilt u zich onderscheiden van andere ketens?
In jarenlange ondernemerservaring in de makelaardij (voor en door makelaars/ondernemers) en flexibiliteit: de gedachte ‘een ondernemer moet ook een ondernemer kunnen zijn' staat voorop, 1-op-1 marketingondersteuning, een exclusief werkgebied, de hoogte van de franchisefee, openheid, korte communicatielijnen en frequent overleg.

Wat zijn uw toekomstambities?
Vier franchisenemers/kantoren per jaar erbij. Geen groei om de groei: kwaliteit boven kwantiteit.

Uw visie op de toekomst van de makelaardij?
Voor veel mensen blijft de kwaliteit van de dienstverlening en het vertrouwen in de NVM-makelaar vooropstaan. Segmentatie van de markt is geen bedreiging maar biedt kansen.

Hoe wilt u daarop inspelen? 
Met gezond ondernemersverstand: behoeften van franchisenemers en consumenten zijn leidraad.

Website
www.lommersmakelaars.nl

Naam
RE/MAX Nederland

Opgericht in
1998

Aantal aangesloten deelnemers (kantoren)
meer dan 50

Werkt
Landelijk

Franchisenemers moeten aan deze eisen voldoen
Ze zijn zelfstandig ondernemer en betalen een maandelijkse bijdrage.

Franchisenemers zijn verplicht om
Dezelfde huisstijl te gebruiken, te werken binnen de RE/MAX Code of Ethics en de Trademark Graphics Standards, volgen bijvoorkeur regelmatig opleidingen of bijscholingscursussen en laten hun kantoor groeien.

Dit krijgen de deelnemers ervoor terug 
Ze mogen het merk voeren en profiteren van vele marketingtools, zoals naamsbekendheid, een internationaal netwerk (meer dan 65 landen wereldwijd), referrals, nationale en internationale conventies. Verder krijgen ze technologische ondersteuning (internet/intranet/exranet, iList, en meer), trainingen en opleidingen en approved suppliers.

Hoe handhaaft de moederorganisatie de kwaliteit?
Door middel van periodieke controle, verplichte opleidingen en sancties.

Waarom moeten franchisenemers juist voor uw organisatie kiezen, wat levert het op?
Ze behouden hun zelfstandig ondernemerschap (geen personeel in loondienst) en hun vrijheid van handelen, ze spreiden hun bedrijfsrisico en krijgen een veelomvattend dienstenpakket.

Waarom moeten consumenten juist voor deze franchiseorganisatie kiezen?
De consument staat bij ons centraal, zoals blijkt uit het handelsmerk: ‘Niet pandgericht, maar klantgericht®'.

Waarin wilt u zich onderscheiden van andere ketens?
RE/MAX is een commerciële franchiseorganisatie, beoogt de hoogst mogelijke klantenservice, wil levenslange klantenrelaties aangaan door persoonlijke, kwaliteitsgerichte en pandgerichte service.

Wat zijn uw toekomstambities?
Marktleider worden in Nederland, met tweehonderd kantoren in 2015

Uw visie op de toekomst van de makelaardij? 
Het verder professionaliseren van de makelaardijbranche. Consumentenbehoeften dwingen makelaars meer en betere service te verlenen. Er ontstaat een grotere openheid en meer transparantie in het aanbod van onroerend goed, bijvoorbeeld via de totstandkoming van een nationale/provinciale overkoepelende website met een volledig aanbod van onroerend goed.

Hoe wilt u daarop inspelen?
Door tijdig en efficiënt op veranderingen in de markt te reageren. Door kortetermijnstrategieën aan langetermijnvisies te koppelen. Door het voortdurend vernieuwen van technologie, dienstverlening, opleiding, training, samenwerkingsvormen en door het RE/MAX netwerk verder uit te bouwen met kantoren en geassocieerde makelaars.

Website
www.remax.nl

Pagina's