In Vastgoed 1 2008 werd aandacht besteed aan de vastzittende woningmarkt in Nederland. Natuurlijk is de woningmarkt in Nederland onder te verdelen in verschillende regio's. En elke regio heeft zijn eigen problemen en oplossingen. In dit artikel: Oost-Nederland, regio Twente/Salland.

In Vastgoed 1 2008 werd aandacht besteed aan de vastzittende woningmarkt in Nederland. Natuurlijk is de woningmarkt in Nederland onder te verdelen in verschillende regio's. En elke regio heeft zijn eigen problemen en oplossingen. In dit artikel: Noord-Nederland, regio Groningen.

In Vastgoed 1 2008 werd aandacht besteed aan de vastzittende woningmarkt in Nederland. Natuurlijk is de woningmarkt in Nederland onder te verdelen in verschillende regio's. En elke regio heeft zijn eigen problemen en oplossingen. In dit artikel: Amsterdam.

De woningmakelaardij in Nederland heeft een woelige tijd achter de rug en het ziet er niet naar uit dat het de komende 10 jaar rustiger wordt. Het traditionele businessmodel lijkt uitgewerkt. Verwacht wordt dat één op de vijf makelaarskantoren verdwijnt. Wat kan de makelaar daar zelf aan doen?

Sinds 1 april 2007 is de Woningwet gewijzigd. Daardoor hebben vastgoedeigenaren meer verantwoordelijkheid bij het naleven van bouwregels, de staat van onderhoud en het gebruik van vastgoed. Voor aankopende makelaars betekent dit extra werk en meer risico's!

Wet op het financieel toezicht
Hypotheekbemiddeling is een sterk geprofessionaliseerd vak geworden. De Wft stelt duidelijke eisen aan vakbekwaamheid en organisatie. De eisen die de Wet op het financieel toezicht (Wft) stelt, zijn hoog. Alle financiële dienstverleners moeten beschikken over de juiste diploma's en zijn verplicht om zich regelmatig te laten bijscholen.

De eisen die de Wet op het financieel toezicht (Wft) stelt, zijn hoog. Alle financiële dienstverleners moeten sinds oktober 2007 beschikken over de juiste diploma's en zijn verplicht om zich regelmatig te laten bijscholen. Bovendien stelt de wet hoge eisen aan de inrichting en uitvoering van het dienstverleningstraject. Loont het geven van hypotheekadvies nog wel?

Er worden verschillende woonzorgconcepten voor senioren ontwikkeld, allemaal om het de oudere zo makkelijk mogelijk te maken. Maar senioren blijven het liefst zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving wonen. Laaglandadvies onderzocht de argumenten van ouderen om wel of niet te verhuizen.

Voor senioren worden steeds vaker nieuwe woonconcepten ontwikkeld, waarbij zij de keuze hebben uit wel of geen zorg. In dit artikel een - niet uitputtend - overzicht van woonconcepten voor senioren met zorg.

Voor senioren worden steeds vaker nieuwe woonconcepten ontwikkeld, waarbij zij de keuze hebben uit wel of geen zorg. In dit artikel een - niet uitputtend - overzicht van woonconcepten voor senioren zonder zorg.

De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) regelt de waardering van alle onroerende zaken in Nederland ten behoeve van belastingheffing. Een lastig en ingewikkeld onderwerp die WOZ. Hoe blijf je als makelaar op de hoogte? Een korte checklist WOZ.

De Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) werd aanvankelijk slechts gebruikt als basis voor de onroerende zaakbelasting en om het huurwaardeforfait te bepalen. Doordat de WOZ vanaf 2007 ieder jaar opnieuw wordt vastgesteld, groeit de invloed ervan.

Pagina's