Renteverhogingen zorgen voor vakantiedrukte op hypotheekmarkt

Zoals verwacht reageerden geldverstrekkers in groten getale op de plots gestegen rente op de kapitaalmarkt. De Hypotheekshop laat weten dat vorige week maar liefst 26 renteverhogingen werden doorgevoerd.

Onder de renteverhogers bevonden zich aanbieders als Philips Pensioenfonds, Syntrus Achmea, Obvion en Aegon, die hun rentetarieven normaal gesproken wat minder frequent aanpassen. Een groot aantal geldverstrekkers heeft de rente in juli al twee of zelfs drie keer aangepast.

Aanvraagpiek hypotheken

Door de grote hoeveelheid rentewijzigingen, werden er vorige week landelijk ongeveer 13.000 hypotheekaanvragen verstuurd via HDN. Dat is bijna het dubbele van het gemiddelde weekaantal in 2017. De Hypotheekshop geeft aan dat het mogelijk kan dat deze aanvraagpiek zorgt voor sterk oplopende doorlooptijden in de komende maanden, als geldverstrekkers door de zomervakantie werken met een beperktere bezetting. Het weekrecord staat overigens op ruim 17.000 aanvragen (november 2016).

Stijging hypotheekrente

De renteverhogingen hadden hun weerslag op de hoogte van de gemiddelde hypotheekrentes: wederom lieten met name 10 en 20 jaar vast een toename zien (tot 0,07%-punt). De onderliggende rente van de hypotheekrente, de rente op de kapitaalmarkt, stabiliseerde vorige week en daalde zelfs licht. Komende donderdag (20 juli) houdt de ECB haar zeswekelijkse vergadering over het monetaire beleid. Wellicht dat er dan meer duidelijkheid komt over het opkoopprogramma voor de komende maanden.