Vastgoed Actueel bouwvergunningen

Ruim 22.000 woningen met vergunning nooit gebouwd

Tussen 2010 en 2015 zijn 22.500 woningen nooit gebouwd, terwijl er wel bouwvergunningen zijn afgegeven. Dat blijkt uit het rapport de Staat van de Woningmarkt, meldt Cobouw. Vooral op gemeentegrond in de grote steden hapert de bouwproductie.

Tussen maart 2010 en maart 2015 leidde 7 procent van de verleende woningbouwvergunningen nooit tot woningen. In 2013 werd zelfs een op de zeven woningen nooit gebouwd. Vooral in de binnensteden van Rotterdam, Amsterdam en Utrecht zijn veel woningbouwplannen nooit van de grond gekomen.

56 procent onbenutte bouwcapaciteit in handen gemeenten

Van de onbenutte plancapaciteit in de zeven regio’s met de meeste spanning op de woningmarkt, blijkt een opvallend hoog aandeel van de grondposities in handen van gemeenten te zijn: 56 procent. Slechts 18 procent van de onbenutte posities is van projectontwikkelaars en beleggers. In totaal is 968 hectare aan grondposities in deze regio’s nog onbenut. Dat wil zeggen: het bestemmingsplan is vastgesteld, maar de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) heeft (nog) geen opgeleverde woning kunnen vastleggen. Deze informatie komt uit het rapport Staat van de Woningmarkt 2018. De gegevens over de onbenutte bouwvergunningen zijn afkomstig uit de BAG en bewerkt door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Factoren die leiden tot vertraging

Volgens het PBL bepaalt een aantal factoren of bestemmingsplannen niet (of vertraagd) leidden tot bouwvergunningen en op hun beurt weer niet of vertraagd tot woningbouw leiden. Zo kan bij de Raad van State geklaagd worden tegen een bouwvergunning. Ook kan de grondexploitatie niet sluitend zijn, het woningbouwprogramma niet aansluiten op de lokale vraag, of tijdens de bouw een tekort aan personeel en bouwmateriaal voor uit- en afstel zorgen.

Wachten soms efficiënte strategie

Vervuilde grond, archeologische vondsten of problemen met de grondwaterstand kunnen ook tot vertraging leiden. Net als weerstand van omwonenden tegen een plan. Het PBL noemt ook het strategisch grondbeleid als oorzaak voor het niet van de grond komen van bouwplannen. Wachten kan een efficiënte strategie van ontwikkelaars en bouwers zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer prijsstijgingen van vastgoed worden voorzien. Ook kan het meer rendement opleveren wanneer grondvoorraden geleidelijk tot ontwikkeling worden gebracht.

Bron: Cobouw