Samen kopen nieuwe trend onder starters

Acht op de tien starters willen graag wonen in stadscentra, maar kunnen dat niet door het gebrek aan betaalbare huur- en koopwoningen. Om toch een woning te bemachtigen, kopen of ontwikkelen starters woningen steeds meer samen met vrienden of bekenden. Zo bericht Het Nieuwe Collectief op basis van eigen onderzoek onder ruim 3600 Nederlanders, uitgevoerd door Maurice de Hond.

Met uitzondering van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, is wonen in de stadscentra erg populair. 24% Van de jongeren die graag in het centrum wil kopen, verwacht deze droom alleen niet te kunnen vervullen vanwege krapte op de markt. Driekwart van de mensen tot 35 jaar overweegt de handen ineen te slaan en met bekenden naastgelegen woningen te kopen.

Kostenbesparing

Wanneer een groep besluit samen naastgelegen woningen te kopen, kunnen bestaande woningen worden omgebouwd tot een nieuw concept of kunnen nieuwe projecten worden gerealiseerd. Het voordeel voor de projectontwikkelaar wanneer hij met een groep in zee gaat, zit hem in het feit dat hij zekerheid heeft voor de verkoop van het gehele project. Zo bespaart hij op maketingkosten, wat een paar duizend euro per woning kan schelen. Een andere besparing kan worden gerealiseerd doordat een groep gezamenlijk al een sociale cohesie creëert en die dus niet per se in het centrum van de stad hoeft te zoeken. Dat maakt dat eventueel de A-locaties kunnen worden vermeden en de randen van de steden kunnen worden opgezocht. Dit scheelt aanzienelijk in grondprijs.

Liever een goede vriend als buur

Niet alleen de woningnood maakt dat starters steeds vaker de handen ineen slaan. Millennials hebben ook een grote behoefte om in de buurt van vrienden of bekenden te wonen. Bijna een op de drie starters zou het liefst naast vrienden of goede bekenden willen wonen. Recent onderzoek van het CBS bevestigt dat een sterke binding met de woonomgeving van grote invloed is op het welbevinden van mensen. Van de bewoners die een sterke binding met de buurt ervaren, is 97% tevreden met zijn of haar leven. Bij mensen die weinig binding met de buurt ervaren is dit 69%.

Erik Gathier van ERA Contour: “Veel starters willen wonen in de buurt van vrienden en goede bekenden. Nieuw is dat ‘in de buurt wonen van’ plaats maakt voor ’wonen naast’. Het onderzoek bevestigt wat wij al langer merken: er is grote interesse vanuit starters om samen op te trekken. Samen een aantal woningen tegelijk kopen met vrienden of goede bekenden is dé woningtrend van dit moment. Ieder heeft daarbij een eigen woning, maar is ook elkaars buurman of buurvrouw. Bovendien biedt deze trend gemeenten de kans om steden betaalbaar te houden voor starters.”

Verschil stad en daarbuiten

Op de vraag wie men het liefst als buurman of buurvrouw heeft, valt op dat mensen die wonen in de grote steden het liefst naast vrienden of goede bekenden zouden wonen. Daarbuiten heeft men het liefst onbekenden als buur. Familieleden zijn niet populair als buren; gemiddeld woont slechts 4% van de mensen graag naast ouders of een broer of zus. Er is echter één uitzondering, en dat is de groeiende groep 55-plussers. Zij wonen juist wel graag naast een familielid.

Bron: Het Nieuwe Collectief (HNC). HNC is een startup onder de vlag van TBI-onderneming ERA Contour.