Vastgoed Actueel examen

Scheiding tussen makelaars en taxateurs bij opleiding en toetsing

De taken van makelaars en taxateurs verschillen van elkaar, terwijl zij nog wel op dezelfde wijze opgeleid en getoetst worden. Vanaf april 2018 zal dit veranderen en worden de opleidingsroutes en examens van VastgoedCert (deels) gescheiden, omdat voor beide vakgebieden andere kennis en vaardigheden nodig zijn. Hiertoe is door VastgoedCert voor de makelaarsroute een nieuw beroepscompetentieprofiel en nieuwe eind- en toetstermen opgesteld. Voor de taxateursroute is het NRVT nog bezig met het opstellen hiervan.

Voor zowel makelaars als taxateurs worden door SVMNIVO nieuwe examens ontwikkeld. In deze nieuwe examens zijn niet meer alleen meerkeuzevragen opgenomen, maar ook andere vraagtypen. De nieuwe examens worden vanaf april 2018 aangeboden. De examens oude stijl, met alleen meerkeuzevragen, worden nog tot 15 oktober 2018 gebruikt. Tussen april en oktober 2018 kunnen studenten dus zelf kiezen of zij een examen in de oude of nieuwe stijl maken. De nieuwe vraagsoorten worden alleen toegepast op de theorie-examens en gelden dus niet voor de Prijktijktoetsen en het Vakbekwaamheidsexamen. Er zijn plannen om de Praktijktoets te wijzigen op basis van de scheiding tussen Makelaars en Taxateurs, maar dit moet eerst worden vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCVD). Dat zal deze maand gebeuren.

Gewijzigde inhoud

De gewijzigde inhoud van het theorie-examen wordt opgenomen in de vernieuwde eind- en toetstermen, die eind oktober door het CCVD worden vastgesteld. Deze zijn vervolgens te vinden op de website van VastgoedCert. De nieuwe examens, zoals Aanvullend Bedrijfsmatig Vastgoed, zullen met name meer praktisch gericht zijn.

Omschakeling

Iedereen die nu bezig is met een opleiding tot makelaar/taxateur kan tot oktober 2018 de examens ‘oude stijl’ maken. Ingaande zomer 2018 schakelt de Academie voor Vastgoed over naar de nieuwe opleidingen, zodat studenten per oktober 2018 de nieuwe examens kunnen maken. De opleidingen worden op dit moment herontwikkeld. Bij de Basistheorie vervalt het vak Taxaties en de inhoud van de overige vakken verandert deels. Na de Basistheorie wordt er een keuze gemaakt voor makelen of taxeren. Klik hier voor het beoogde nieuwe opleidingsschema (voor makelaars, makelaar/taxateurs en taxateurs Wonen).

De opleiding tot assistent-makelaar verandert minimaal. Wat betref het ARMT- en KRMT-register verandert er niets. Personen die in het KRMT-register staan moeten nog steeds voldoen aan het 'Schema toelatingsgronden KRMT-register'. De keuze voor de specialisatie makelaar of taxateur komt pas na de fase van KRMT.