Vastgoed actueel - Staatssecretaris Snel

Snel: voorlopig geen versoepeling aflossingsverplichting hypotheek

De regels voor het aflossen van de hypotheek worden voorlopig niet versoepeld. Staatssecretaris Snel (Financiën) reageert hier mee op een ingediende motie. De introductie van de optie om voortaan 30 procent aflossingsvrij te mogen lenen, zou jaarlijks €1,3 miljard gaan kosten. Dat meldt am:web.

Kamerleden Snels (GroenLinks) en Dijkgraaf (SGP) hadden deze motie ingediend. Daarin vroegen ze Snel om te kijken naar soepeler regels voor het aflossen van een nieuwe hypotheek. Wie voor het eerst een hypotheek sluit en de hypotheekrente wil aftrekken, mag sinds 2013 alleen kiezen voor annuïtair of lineair aflossen. Beide Kamerleden wilden dat Snel het Centraal Planbureau liet doorrekenen wat de effecten zouden zijn als de aflossingsvrije hypotheek (deels) weer in ere zou worden hersteld. Daarmee zouden voor jongeren meer mogelijkheden worden gecreëerd om de hoge maandlasten in het begin te drukken.

Te duur

Het CPB heeft op verzoek van Snel gekeken naar de variant waarbij 70 procent van de hypotheek volgens een annuïtair of lineair schema wordt afgelost en de rest aflossingsvrij wordt geleend. Maar dat zou jaarlijks €1,3 miljard aan belastinginkomsten schelen. Bovendien zouden de huizenprijzen door deze maatregel 0,6 procent hoger worden. Volgens de staatssecretaris zou de variant wel kunnen worden bekostigd door de uitgaven aan de renteaftrek met 12 procent te verlagen door de renteaftrek in brede zin verder te verlagen. Maar dat ziet Snel niet zitten, want de hogere woningprijs zou de voordelen deels teniet doen en de woningmarkt zou worden verstoord. “Door een toename van de subsidie op de koopmarkt neemt ook de verstoring door de overheid van de beslissing om te huren of kopen weer toe. Dit leidt tot welvaartverlies omdat het huishoudens die eigenlijk liever zouden willen huren – vanwege bijvoorbeeld de flexibiliteit die dat biedt – toch kan bewegen een koopwoning met overheidssubsidie aan te schaffen.”

Aflossen tot 30 procent

Een andere variant is dat de huiseigenaar verplicht moet aflossen totdat de schuld met 70 procent is afgenomen. Dat kost €200 miljoen per jaar, maar ook daarvoor is Snel niet te porren: “Deze vorm verlaagt de maandlasten van huizenbezitters bij aanvang van de hypotheeklening niet.” Bovendien zorgt meer aflossingsvrij lenen ook voor hogere hyptheekschulden, aldus de staatssecretaris. “Het CPB houdt rekening met een stijging van de hypotheekschuld met 14 procent ten opzichte van het basispad. De Loan-To-Value (LTV) van huishoudens zal minder snel dalen. Daarmee blijven zij dus langer kwetsbaar voor een eventuele daling van de huizenprijzen.”
Tot slot worden met soepeler eisen de regels ook weer complexer. “Terwijl deze regeling al als zeer complex wordt ervaren door burgers, hypotheekverstrekkers en hypotheekadviseurs.”
De aflossingsvrije hypotheek blijft dus nog in de ijskast, al zou het onderwerp volgend jaar weer op tafel kunnen komen bij de evaluatie van de fiscale eigenwoningregeling.

Combinatiehypotheek

Snel wijst erop dat ook met de huidige regels de maandlasten kunnen worden verlaagd, bijvoorbeeld door een gedeeltelijk aflossingsvrije lening te sluiten, waarbij voor een deel wordt afgezien van renteaftrek. Het aflossngsvrije deel valt dan in box 3. “Een lening in box 3 geeft geen recht op aftrek van rente en kosten in box 1, maar mag wel in mindering worden gebracht op eventueel vermogen in box 3 zoals spaargeld of aandelenbezit.” En er kan een tweede hypotheek worden gesloten waarvan de rente niet aftrekbaar is. Die financiert dan maximaal 50 prcoent van de aflossing op de eerste hypotheek. “De eerste hypotheek neemt af, terwijl de tweede oploopt. Dit maakt onvolledige aflossing – en daarmee lagere maandlasten – met behoud van renteaftrek mogelijk.”

Bron: am:web

Beeld: Henriette Guest