'Snelste groeiers in 2016: bouw en zakelijke diensten'

Alle Nederlandse bedrijfssectoren groeien in 2016. Met een volumegroei van vier procent zijn de bouw en de zakelijke dienstverlening koplopers. De detailhandel en horeca profiteren van de toenemende koopkracht en het vertrouwen onder consumenten. De zorg laat als enige sector geen groei zien en groeit door eerdere bezuinigingen pas weer in 2017. Dit stelt het ING Economisch Bureau in het vandaag gepubliceerde Vooruitzicht Sectoren.

Verwachting bouwvolume

De fors aantrekkende nieuwbouw van woningen zorgde voor geheel 2015 voor een flinke toename van het bouwvolume. Eind 2015 lijkt de groei toch wat af te remmen. Zo kromp het volume in oktober en liet november maar een schamele groei zien ten opzichte van een maand eerder. Weinig nieuwe bouwlocaties maar vooral bouwbedrijven die een gecontroleerde groei willen doormaken lijken hier-voor de belangrijkste oorzaken. De orderboeken zijn nog altijd goed gevuld en zorgen ook in 2016 voor flinke groei.

Groei zet door in zakelijke dienstverlening

Ook in 2016 blijven de omzetten in de zakelijke dienstverle-ning flink toenemen. Naar verwachting ligt het volume eind 2016 acht procent boven dat van voor de crisis in 2008. Uitzendbureaus en de reisbranche laten de hoogste groei zien. Digitalisering drukt de volumes bij advocaten en ac-countants. Daartegenover staat een grotere vraag naar advisering bij fusies en overnames. De cloud is voor IT be-drijven een belangrijke drijfveer. De bestedingen aan clou-software namen in 2015 met ruim 60 procent toe ten opzichte van 2013.

·Alle Nederlandse bedrijfssectoren groeien in 2016

  • Met een volumegroei van vier procent zijn de bouw en de zakelijke dienstverlening koplopers.
  • De detailhandel en horeca profiteren van de toenemende koopkracht en het vertrouwen onder consumenten.
  • De zorg laat als enige sector geen groei zien en groeit door eerdere bezuinigingen pas weer in 2017.
  • De lage energieprijzen werken positief uit voor de winst in onder andere de glastuinbouw, transportsector, chemie en raffinage.
  • De maakindustrie en de olie gerelateerde groothandel ervaart juist druk van de lage olieprijs door fors lagere investeringen van olie gerelateerde bedrijven en overheidsinves-teringen in olierijke landen.

Bron: ING