Vastgoed Actueel starters

Starter koopt woning op latere leeftijd

Slechts 59 procent van de groep huishoudens die in de toekomst verwacht een eerste woning te kopen, denkt dit voor zijn 30ste te kunnen doen. Dat blijkt uit de nieuwste ING International Survey. Ter vergelijking: van de huidige woningeigenaren geeft 70 procent aan dat ze hun eerste woning kochten voor hun 30ste jaar.

Ook ABN Amro maakt zich zorgen over de positie van de starter op de woningmarkt. De bank, die vandaag zijn Woningmarktmonitor presenteert, meldt dat particuliere beleggers starters van de woningmarkt dreigen te verdringen. Ook investeerders jagen op starterswoningen, niet om in te wonen maar om te verhuren. En in die biedingenstrijd heeft de belegger betere papieren. 

"Zij hebben als voordeel dat ze eigen geld meebrengen, minder afhankelijk zijn van krediet en sneller tot actie kunnen overgaan. Juist op een krappe markt is het noodzakelijk om vlot te handelen en hoge bedragen te bieden", verklaart sectoreconoom Philip Bokeloh van ABN Amro bij de presentatie van de Woningmarktmonitor van de bank. 

Kijkend naar de totale woningvoorraad stijgt het deel dat in eigendom is van particuliere investeerders en bestemd is voor verhuur. Vorig jaar hoorde 13,3 procent van alle huizen tot de particuliere huursector, blijkt uit statistieken van het CBS. In 2012 was dat nog 11,5 procent.

Ouders moeten vaker bijspringen

Strengere regels rondom hypotheekverstrekking zorgen ervoor dat starters meer eigen vermogen nodig hebben voor het kopen van een woning dan vijf jaar terug. Hierdoor stellen starters hun koopwens vaker uit. Ook zullen jongeren voor de aankoop vaker een beroep moeten doen op hun ouders, staat in de ING International Survey. Hieruit blijkt tevens dat 19 procent van de Nederlanders vindt dat ouders verplicht zijn hun kind financiële steun te bieden bij de aankoop van een woning. Dit is een stuk lager dan in Europa, waar dit 44 procent is. Hieruit blijkt maar weer het unieke karakter van de woningmarkt in ons land.

Goede investering

Op de vraag of het een goede investering is om de woning van je kind mee te financieren, antwoordt 47 procent van de Nederlanders positief. Dit suggereert volgens ING dat Nederlanders die hun kind helpen een woning te financieren dit niet puur uit plichtsbesef doen, maar dat ook het financiële motief meespeelt.

Kangoeroewonen

Relatief weinig respondenten blijken een woning te willen delen met familie. 6 procent zegt een woning met volwassen familieleden uit meerdere generaties te willen delen, tegenover 13 procent van de Europese huishoudens. Op de vraag of ze dit wel zouden overwegen, geeft 26 procent aan dit te willen doen. In Europa staan meer huishoudens open voor het concept ‘wonen met familie’: 34 procent van de Europeanen geeft aan dit te willen overwegen. De meest genoemde voordelen zijn geldbesparing, een oppas voor de kinderen en zorg kunnen bieden aan hulpbehoevende ouders.

Bron: InFinance en RTL Z