Vastgoed actueel  - jongeren

Starters die woning kunnen financieren afgelopen vijf jaar gehalveerd

Het aantal starters dat een gemiddelde starterswoning kan financieren, is in de afgelopen vijf jaar bijna gehalveerd. Dit blijkt uit een analyse van consultingbureau IG&H. In 2012 kon 29 procent van de alleenstaande starters een gemiddelde starterswoning financieren. In 2017 daalde dit aantal naar slechts 16 procent, en in 2018 naar verwachting zelfs naar 13 procent.
 
“Starters hebben het moeilijk op de Nederlandse woningmarkt”, zegt Freek Jansen, manager bij IG&H. “Dit komt deels doordat de woningprijzen de afgelopen jaren flink zijn gestegen en zij door de hoge huurprijzen geen ruimte meer hebben om te sparen. Hierdoor kunnen zij steeds minder eigen geld inleggen. Daar komt bij dat de overheid extra druk op starters legt - niet alleen door leennormen aan te scherpen, maar ook door de aflossing van een hypothecaire lening verplicht te stellen.” 

Effect rentestand

De ECB heeft aangegeven dat zij haar stimuleringsbeleid gaat afbouwen. Hierdoor zal de lage rente op termijn gaan verdwijnen. Dit gaat van invloed zijn op de hypotheekrente – en daarmee specifiek op de positie van starters in de hypotheekmarkt. Een stijging van de rente betekent een verdere afname van het aantal starters dat een gemiddelde starterswoning kan financieren. Hoewel de woonlastennormen zó zijn ingericht dat zij het effect dempen, wijst de analyse van IG&H uit dat een rentestijging tot vijf procent een verontrustend gevolg zou hebben: het aantal starters dat een huis kan financieren, zou dan verder dalen met 2 à 3 procent. In dat geval zou slechts 1 op de 10 alleenstaanden nog in staat zijn om een gemiddelde starterswoning te financieren. Dat effect wordt nog verder versterkt als de huizenprijzen door blijven stijgen.

Financiële hulp

Uit aanvullend onderzoek, uitgevoerd samen met hypotheekadviespartij Viisi, blijkt verder dat bijna de helft van de starters (47 procent) momenteel financiële hulp nodig heeft van familie of vrienden voor het financieren van een eerste woning. “Starters die een woning kunnen financieren, zijn vaak hoogopgeleid of hebben ouders die financieel kunnen bijspringen”, zegt Jansen. “Door het kopen van een woning profiteert deze groep niet alleen van een fiscaal voordeel, maar ook van de flinke prijsstijging in de markt. Daarmee krijgen zij een voorsprong op het gebied van vermogensopbouw.”