vastgoed actueel - starters hypotheek

'Starters sluiten liever niet volledig zelf online hypotheek af'

Van een digital savvy starter zou u verwachten dat deze een hypotheek het liefst zelf online afsluit. Toch blijkt dit in de praktijk anders uit te pakken. Jonge huizenkopers (20-35 jaar) behouden graag zelf de regie over hun eerste hypotheek en oriënteren zich eerst uitgebreid online naar alle mogelijkheden. Vervolgens kiezen zij  toch vaak voor advies en persoonlijke begeleiding bij het afsluiten van hun hypotheek.

Hierbij geldt persoonlijk contact als één van de belangrijkste factoren, het merendeel van de starters is bereid meer te betalen voor begeleiding en service. Dit blijkt uit onderzoek van De Hypotheker, uitgevoerd door marktonderzoeksbureau MWM2, onder ruim 500 starters tussen de 20 en 35 jaar die van plan zijn binnen één jaar een huis te kopen.
 
Maar liefst 92 procent van de jonge huizenkopers zegt zelf ‘in control’ te willen zijn bij het zoeken naar de beste hypotheek. Ruim 2 op de 3 jongeren gaat dan ook eerst zelf online op zoek naar de hypotheek die past bij hun situatie en vergelijkt de looptijden en rentevoorwaarden. Dit geeft starters het gevoel beter beslagen ten ijs te komen als zij klaar zijn voor de volgende stap: het afsluiten van een hypotheek. Zo geeft maar liefst 86 procent aan persoonlijk advies en begeleiding erg belangrijk te vinden bij het afsluiten van een hypotheek, waarvan ruim twee derde een voorkeur heeft voor een adviesgesprek op een vestiging. Ruim 7 op de 10 starters zijn bereid meer te betalen voor begeleiding, dan het hypotheekproces geheel zelfstandig te doorlopen. Hierbij geeft 65 procent de voorkeur aan één loket waar zij met al hun vragen terecht kunnen. Starters zijn onervaren en veelal onzeker over zo’n grote financiële verbintenis. Uit onderzoek komt naar voren dat ruim twee derde veel bevestiging nodig heeft, zowel van de financieel adviseur als van familie en vrienden. 

Execution only hypotheken

De behoefte aan persoonlijk advies en begeleiding is met name terug te zien onder jonge starters tussen de 20 en 25 jaar. Zo geeft slechts 1 op de 10 van hen aan de hypotheek zelf volledig online af te willen sluiten. De overgrote meerderheid ziet niets in het zogeheten ‘execution only’ en sluit de hypotheek graag zelf online af onder begeleiding van een financieel adviseur (44 procent) of laat het afsluiten volledig over aan de aanbieder (46 procent). De behoefte aan begeleiding staat in contrast met het kennisniveau dat ze zichzelf toebedelen. Zo geven bijna 8 op de 10 van deze groep jonge starters weliswaar aan over basiskennis van hypotheken te beschikken, maar ontdekken zij gaandeweg dat het afsluiten van een hypotheek complexer is dan verwacht. Ook bij starters tussen de 26 en 35 jaar is dit zichtbaar: ruim de helft laat het afsluiten van de hypotheek volledig over aan de financieel adviseur. 

Controle

Hoewel u verwacht dat de digital savvy starter een voorkeur heeft voor het zelf online afsluiten van een hypotheek, blijkt dit in praktijk anders te liggen. Met drie klantreizen – Zelfzeker (zelf online met één laatste check door een adviseur), Jazeker (samen met een adviseur) en Pluszeker (volledig door een adviseur) - beantwoordt De Hypotheker de wens van de starter om zelf je hypotheek online te regelen, met het gewenste persoonlijk advies en begeleiding. “De aankoop van het eerste huis is voor veel jonge huizenkopers een belangrijke beslissing, die veel impact heeft op hun financiële situatie”, vertelt Twan Cats, commercieel directeur van De Hypotheker. “We weten dat starters na de online-oriëntatiefase graag advies inwinnen bij familie, vrienden of financieel adviseurs. Vanaf nu kunnen zij zelf bepalen hoe ze hun hypotheek bij De Hypotheker afsluiten: zelf online of samen met een adviseur. Wanneer de starter ervoor kiest om zelf online een hypotheek af te sluiten, volgt er altijd nog één laatste advies. Wij vinden het belangrijk dat jongeren zeker weten dat ze de beste keuze hebben gemaakt, bij deze belangrijke aankoop in hun leven.”