starters wijken uit naar oost en zuid nederland

Starters wijken uit naar Gelderland, Overijssel en Limburg

Al een aantal kwartalen op rij is sprake van een opvallende stijging bij de groep jongvolwassen starters op de huizenmarkt. Dat blijkt uit de Hypotheek Index van De Hypotheker. Maar kopen in de Randstad blijkt voor hen nog te lastig, waardoor veel starters uitwijken naar Limburg, Gelderland en Overijssel.

Een groeiend aantal jongeren onder de 25 jaar koopt een huis, ziet De Hypotheker. En dat is opvallend, omdat het op de huidige woningmarkt moeilijk is voor jongeren om in te stromen. De Hypotheken index van de Hypotheker toont aan dat het aandeel jonge starters tot 25 jaar in het tweede kwartaal van 2017 opnieuw een sterke stijging laat zien van maar liefst 85 procent in vergelijking met het tweede kwartaal vorig jaar. Die stijging geldt niet voor de Randstad.

Aantrekkelijker huizenprijzen

De grootste stijging bij de groep jongvolwassenen in het tweede kwartaal van 2017 ziet de Hypotheker in de provincies Limburg, Gelderland en Overijssel. In deze provincies stijgen de huizenprijzen minder snel ten opzichte van de Randstad waardoor woningen beter betaalbaar zijn voor de jonge starter. Ook is er in deze regio’s minder concurrentie van andere woningkopers in vergelijking met de grote steden.

Hogere hypotheken in grote steden

Het gemiddeld hypotheekbedrag van de jonge starter ligt rond de € 155.000,-. Door de krapte in de grote steden is daar nog steeds sprake van een stijging van het gemiddelde hypotheekbedrag, met name in Utrecht en Amsterdam. In de grote steden daalt zowel het aantal alleenstaande als samenwonende starters sterk: gemiddeld met 30 procent.

Ouders en spaargeld

Dat het aantal koopstarters groep groeit, komt mede omdat ze geholpen worden door hun ouders. Dit jaar mogen die weer maximaal 100.000 euro belastingvrij schenken, mits dat geld wordt gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een huis. Maar dat is niet het enige. Vaker brengen jongeren ook zelf spaargeld in. Van alle starters sluit 90% een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) af, zodat zij kunnen profiteren van de voordelen die NHG biedt.

Zorgen

Ondanks de toename van het aantal jongeren dat een huis koopt, maakt De Hypotheker zich wel zorgen. De Hypotheker stelt vast dat de woonlasten als percentage van het inkomen voor starters nu veel hoger zijn dan twintig jaar geleden. De woningmarkt is veranderd en hierdoor is het veel lastiger voor starters om in te stromen. Om alle bijkomende kosten te financieren, hebben starters steeds vaker financiële hulp nodig.

‘Onevenredig hard getroffen’

Hierdoor doen zij concessies bij de aankoop van een woning, bijvoorbeeld een kleinere woning of een andere locatie, of blijven ze noodgedwongen langer huren. “De starter wordt nu al onevenredig hard geraakt door alle maatregelen op de woningmarkt”, vertelt Wytzejan de Jong, algemeen directeur van De Hypotheker. “Hierdoor kan deze groep geen hypotheek afsluiten voor veel lagere maandlasten dan het bedrag waarvoor ze nu huren. Dat verschil kan oplopen tot een paar honderd euro per maand.”

Verder verlaging LTV  

“De Nederlandsche Bank wil dat de verhouding tussen de hypotheek en de waarde van het huis - de zogenoemde loan to value -, maximaal 90 procent bedraagt. Dit heeft tot doel de financiële weerbaarheid van vooral jonge huiseigenaren te vergroten en de huizenmarkt te stabiliseren. Dit betekent echter dat ruim 7 op de 10 starters hun koopplannen moeten uitstellen”, vertelt De Jong. “De Hypotheker pleit ervoor om deze verhouding niet verder terug te brengen, want dat maakt het voor starters alleen maar moeilijker om een woning te financieren.”