Vastgoed actueel woningprijzen

Stedelijke vierkante meters in Groningen goedkoopst

Business Insider heeft voor de twaalf grootste steden in Nederland gekeken naar de vierkantemeterprijs. En daarbij de vraag gesteld: hoeveel vierkante meter koop je voor 3 ton anno 2018 vergeleken met het crisisjaar 2009?

Business Insider vergelijkt de gemiddelde vraagprijs per vierkante meter van juli 2009 (toen de crisis in alle hevigheid om zich heen greep) met de meest recente cijfers van juli 2018.

De hoofdstad bovenaan

Amsterdam voert de lijst aan. Vergeleken met juli 2009 krijg je nu voor €300.000 een derde woning minder in de hoofdstad, gemiddeld 80,3 vierkante meter tegen 54,4 vierkante meter nu. Ofwel een verschil van ongeveer 26 vierkante meter.
In 2009 kregen huizenkopers in Almere nog het meeste ‘huis’ voor hun geld: gemiddeld 149,9 vierkante meter voor €300.000. Nu is dat Groningen, met 131,2 vierkante meter voor hetzelfde bedrag.

Bosch en Duin het duurst

De duurste plaatsen wat betreft de vierkantemeterprijzen zijn overigens niet te vinden bij de 12 grootste steden van Nederland. In Bosch en Duin (€6.277 per m²), Blaricum (€5.785 euro per m²) en Wassenaar (€5.011 per m²) zijn de vierkantemeterprijzen momenteel het hoogst.

Volledig artikel op Business Insider