Elzenhagen Zuid

Stedenbouwkundig plan inclusief 1800 woningen voor Amsterdam-Noord

Nabij het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord ligt een nieuw Stedenbouwkundig Plan voor Elzenhagen Zuid ter inspraak. In het plan van Ymere, AM en Blauwhoed zijn maar liefst 1800 woningen opgenomen, waarvan 20 procent middeldure huur.

Naast de middeldure huur is er plek voor 30 procent sociale huurwoningen en 50 procent vrije sector woningen. In het noordelijk deel komen naast woonblokken met appartementen ook circa 100 zelfbouwkavels. In het zuidelijk deel van de wijk komen ‘urban villa’s’ en appartementenblokken met een parkachtige omgeving. Een deel van het gebied is de eerstkomende tien jaar bestemd voor tijdelijke huisvesting van jongeren, studenten en statushouders in ‘Startblok Elzenhagen’.

Bewegen in het groen en langs het water

Bewegen is een belangrijke component in Elzenhagen Zuid. Langs het Noordhollandsch Kanaal komt het Dijkpark. Door de aanleg van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug vlakbij de molen ontstaat een mooi rondje voor wandelaars en joggers. Een nieuwe sporthal biedt plaats aan verschillende sporten en de huidige atletiekbaan krijgt een nieuwe plek in het park. De atletiekbaan is vrij toegankelijk voor bewoners en bezoekers van het Dijkpark. Met autoluwe straten en veel speelplekken wordt het een kindvriendelijke wijk die bewegen stimuleert. Het parkachtige deel met de urban villa’s wordt zelfs helemaal autovrij. De wijk grenst aan het Noordhollandsch kanaal en door de Elzenhagensingel door te trekken in een brede gracht liggen veel woningen straks aan het water.

Voorzieningen en bereikbaarheid

Het gebied is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Met de komst van de Noord/Zuidlijn in 2018 wordt het nabijgelegen stationsgebied een belangrijk OV-knooppunt waardoor bewoners zowel snel in het centrum als in de regio zijn.

Moskeeëen verhuizen

De twee bestaande moskeeën in Noord verhuizen van hun huidige locaties samen naar een nieuwe locatie waar ook een cultureel centrum in wordt gevestigd. Ook komen er twee nieuwe scholen: een basisschool en het Technasium van scholengemeenschap Damstede.

Het project Elzenhagen Zuid wordt ontwikkeld door Ymere en ontwikkelcombinatie CZAN (AM en Blauwhoed). Het Stedenbouwkundig Plan Elzenhagen Zuid ligt van 28 maart tot en met 8 mei 2017 ter inzage en is digitaal te raadplegen via de website www.amsterdam.nl/elzenhagenzuid.

Lees meer op nul20.nl