Stijgende huizenprijzen Randstad raken nu ook de doorstromer

In grote en ook steeds meer middelgrote steden wordt het alsmaar lastiger een woning te kopen. Door de sterk stijgende huizenprijzen dreigt vooral de woningmarkt in de Randstad op slot te gaan voor minder vermogende huizenkopers, zoals starters. Bovendien lijkt de gemiddelde huizenprijs voor doorstromers in 2018 boven de nieuwe grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) uit te komen. Dit meldt De Hypotheker.

De stijgende huizenprijzen stuwen het gemiddeld hypotheekbedrag in de grote steden in het afgelopen jaar steeds verder omhoog. Bij starters is het landelijk gemiddeld hypotheekbedrag 205.089 euro: een stijging van 6,5 procent in vergelijking met een jaar geleden. Bij doorstromers is sprake van een stijging van 6,3 procent: het gemiddeld hypotheekbedrag is nu 277.016 euro.

Hypotheekbedragen in de grote steden

Met name in de grote steden is de stijging ten opzichte van een jaar geleden groot. De sterkste groei is zichtbaar in Utrecht (+16,6 procent), op de voet gevolgd door Den Haag met een stijging van 14,9 procent. Als het gemiddeld hypotheekbedrag in de grote steden wordt uitgesplitst tussen starters en doorstromers is in Den Haag de grootste stijging bij starters zichtbaar (+21,3 procent) en in Utrecht bij doorstromers (+21,4 procent).

Door de stijging van het gemiddelde hypotheekbedrag krijgen, in navolging van starters, nu ook doorstromende huizenkopers in de grote steden nauwelijks meer een voet tussen de deur. Amsterdam spant de kroon met een gemiddeld hypotheekbedrag van 331.331 euro, gevolgd door Utrecht en Den Haag. Van de grote steden heeft Rotterdam een relatief laag gemiddeld hypotheekbedrag (238.630 euro).

Hypotheek met NHG

Het landelijk gemiddelde hypotheekbedrag voor doorstromers ligt zelfs al boven de nieuwe vastgestelde NHG-grens van 265.000 euro. Deze grens is weliswaar een verhoging ten opzichte van 2017, maar lijkt nog altijd onvoldoende om de aankoop van een woning in de Randstad mee te financieren. Hierdoor komen vooral doorstromers niet meer in aanmerking voor een hypotheek met NHG en kunnen steeds minder huizenkopers profiteren van de garantie die deze regeling biedt. Mede hierdoor worden er minder hypotheken met een NHG gesloten ten opzichte van een jaar geleden (-7,5 procent).

Waterbedeffect

“Door de stijgende huizenprijzen en strengere leennormen lijkt de woningmarkt steeds meer het domein van de doorstromer te zijn”, vertelt Wytzejan de Jong, algemeen directeur van De Hypotheker. “Toch blijken nu ook doorstromers last te hebben van de sterk stijgende huizenprijzen en het onvoldoende gevarieerde aanbod van woningen. Ook zij lijken in de knel te komen en moeten uitwijken naar omliggende regio's waardoor een waterbedeffect ontstaat. Met de overwaarde van hun woning drijven ze namelijk op hun beurt de prijzen in omliggende plaatsen op. Daarom pleiten we voor een betaalbaar en divers aanbod van nieuwbouwwoningen.”