Vastgoed actueel - bouwen

'Te weinig medewerking gemeenten bij realiseren nieuwbouw'

Het woningterkort loopt sneller op dan verwacht en in 2020 bereikt dit een hoogtepunt van 235.000 woningen, laat het FD weten. Dat blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur Capital Value en onderzoeksbureau ABF Research.

Aan geld geen gebrek beleggers, maar bouwbedrijven kunnen niet voldoen aan de enorme vraag. Ze beschikken over te weinig grond en capaciteit. Daardoor komen vooral starters op de woningmarkt en ouderen met een lichamelijke beperking in de knel.

Groot tekort

Begin 2018 was er een tekort van 205.000 woningen, iets meer dan eerder voorspeld. Dit tekort blijft groeien tot 2020. Dan zullen er 235.000 woningen te weinig zijn. Om dat tegen te gaan zouden er 85.000 in plaats van de verwachte 73.000 woningen per jaar moeten worden gebouwd, laat het FD weten.

Huurwoningen

Er zijn verschillende redenen waarom de extra woningen niet worden gebouwd. Zo kampt de bouwsector met een gebrek aan capaciteit om meer woningen te bouwen. ''Op basis van de huidige gegevens, is het niet waarschijnlijk dat de markt deze verhoging kan bewerkstelligen'', schrijft Capital Value.

Opvallend is dat grote beleggers ondertussen in 2017, net als in het jaar daarvoor, met miljarden bedoeld voor huurwoningen zijn blijven zitten. Alleen al voor Nederlandse pensioenfondsen zou het gaan om een bedrag van €1,5 miljard. Door een gebrek aan aanbod van bestaande complexen en nieuwbouwprojecten konden zij niet genoeg investeringen doen. In 2018 zouden binnen- en buitenlandse beleggers een recordbedrag van €7 miljard willen investeren in de Nederlandse huurwoningmarkt.

Starters

Een mogelijke oplossing is om een deel van die investering naar corporatiewoningen te laten gaan, zodat de woningcorporaties meer geld in de bouw van nieuwe woningen zouden kunnen steken. Van de ondervraagde corporaties geeft 63 procent echter aan te weinig grondposities te hebben om nieuwe bouwplannen uit te voeren.

Het tekort aan woningen is vooral terug te zien in de middeldure huursector —woningen met een huurprijs van circa €700 tot €1000 per maand— uit tot een grote scheefgroei tussen vraag en aanbod. Ieder jaar is er een vraag van 83.000 woningen in deze prijsklasse. De grote toestroom van starters speelt daarbij een grote rol. Bij huurders in deze sector gaat het vaak om huishoudens met een inkomen boven de grens voor een sociale huurwoning ofwel huishoudens die nog niet lang genoeg zijn ingeschreven om een woning in de sociale sector te bemachtigen. Het feit dat veel starters op de woningmarkt een relatief laag salaris hebben, en vaak geen vast contract, maakt het kopen van een woning voor deze groep moeilijker.

Als oplossing voor het probleem stellen onderzoekers voor dat gemeenten corporaties kleinere sociale huurwoningen laten bouwen. De grotere woningen zouden dan moeten worden verkocht. Iets meer dan een kwart van de corporaties geeft echter aan te weinig medewerking van gemeenten te krijgen bij het realiseren van nieuwbouw.

Senioren

Niet alleen hebben de starters last van het tekort aan woningen, maar ook voor 75-plussers wordt er te weinig gebouwd. Door de vergrijzing stijgt het aantal huishoudens in deze leeftijdscategorie snel, maar er wordt te weinig voor ze gebouwd. Corporaties en andere investeerders geven wel aan geld te willen stoppen in woningen voor zorgbehoevenden, tot circa €1,5 miljard in 2018.

Bron: FD