Vastgoed actueel - tech experts

Tech experts geven visie op problemen in de vastgoedsector

Uit een nieuw onderzoek van Osborne Clarke is er gekeken naar de invloed van grote technologische trends op de belangrijkste categorieën van de vastgoedbranche. De vastgoedsector moet zich opmaken voor de komst van technologieën die in 2020 voor grote veranderingen gaan zorgen, zo blijkt uit het rapport Future proof real estate - is the property sector ready for the 2020s?, dat de weerslag is van het meest recente onderzoek van internationaal advocatenkantoor Osborne Clarke.

  • Europese tech experts denken dat de belangrijkste technologische ontwikkelingen die verandering in de vastgoedsector teweeg zullen brengen – Big Data (73 procent), 3D Printing (70 procent) en Wearables/Tech (69 procent) – in 2020 alledaags zijn
  • De overgrote meerderheid van de tech experts (83 procent) denkt een sleutelrol te zullen spelen bij de vraag hoe de bebouwde omgeving werkt
  • 82 procent van de Europese tech experts meent dat innovatie kan helpen bij het oplossen van het woningtekort door de oplevering te versnellen
  • Ruim drie kwart (76 procent) meent dat ‘technologiereuzen’ naar alle waarschijnlijkheid serieuze verhuurders worden in de kantorenmarkt, waarbij technologie het naar verwachting mogelijk maakt om prijzen van kantoorruimten real-time te bepalen
  • Het is zeer aannemelijk dat Zelfrijdende Auto’s (32 procent eens), Robotics & Cobotics (30 procent eens) en Big Data (25 procent eens) oplossingen bieden voor de problemen in verband met ‘last mile logistics’ (van distributiecentrum naar eindafnemer)

In opdracht van Osborne Clarke heeft FTI Consulting een enquête gehouden onder meer dan 550 Europese tech experts, zodat zij gebruik kan maken van hun visie op de omvang van de problemen, ontregeling en kansen die door technologische innovaties in de jaren 2020-2030 in de vastgoedsector ontstaan.

De respondenten hadden een duidelijke boodschap voor de sector; die moet zich opmaken voor belangrijke nieuwe technologische trends – Big Data (73 procent eens), 3D Printing (70 procent eens), Wearables/Tech (69 procent eens) – en klaar zijn voor de grootschalige invoering daarvan tegen 2020.

Conrad Davies, Partner en internationaal hoofd Real Estate and Infrastructure bij Osborne Clarke, zegt: “In dit onderzoek worden vragen direct gesteld aan de bedenkers van de technologieën die onze steden zullen transformeren: de technologiedeskundigen zelf. Dat geeft ons een ongekend inzicht in het tempo en de enorme reikwijdte van de veranderingen die voor ons liggen en in de maatregelen die de vastgoedsector, in alle verschillende categorieën, zou moeten treffen om de boot niet te missen.''

“In zijn totaliteit beschouwd biedt het onderzoek een fascinerende kijk in het komende decennium waarbij de bebouwde omgeving opnieuw uitgedacht lijkt te worden, bijvoorbeeld onder invloed van zelfrijdende auto’s, geavanceerde logistieke systemen, en woningen en kantoren die naar wens van de gebruikers worden aangepast. Deze verregaande veranderingen zouden de manier waarop we het land bewonen en de bebouwde omgeving ontwerpen, opleveren en beheren wel eens kunnen herdefiniëren.''

Woningtekort

Voor het eerst gaat het onderzoek in op het sterke gevoel binnen de technologiegemeenschap in Europa dat zij grote problemen waarmee de vastgoedsector geconfronteerd wordt kan aanpakken; denk daarbij aan het woningtekort, de opkomst van e-commerce en stedelijke logistiek.

Een fors deel van de respondenten (82 procent) meent dat innovatie kan helpen bij het oplossen van het woningtekort door de oplevering van woningen te versnellen via slimmer gebruik van de beperkte ruimte (84 procent eens), door rendabele huisvesting te leveren (78 procent eens) en door een grotere woningdichtheid op bepalende locaties (82 procent eens).

Huren

Technologie zou ook de voorziene afname in woningbezit moeten ondersteunen, door huurwoningen onder jongeren (73 procent eens) en de oudere generaties (70 procent eens) aantrekkelijker te maken.

Voor studentenhuisvesting geldt dat innovaties waarmee studenten tijd en geld kunnen besparen de meeste invloed zullen hebben; met virtual reality bezichtiging (72 procent), lager energieverbruik en eerlijke kostenverdeling (68 procent), en toezicht op het gedrag voor beter algemeen beheer (68 procent) kan naar alle waarschijnlijkheid de meeste winst behaald worden.

Realtime

Niet alleen geven technologiebedrijven vorm aan hoe kantoren ontworpen worden. De technologiedeskundigen voorspellen ook dat die technologiereuzen een belangrijke rol als verhuurder gaan spelen, en technologie zullen inzetten voor een real time prijsbepaling van kantoorruimte (81 procent eens). Zij voorspellen ook dat gebruikers bereid zijn een hogere prijs per vierkante meter te betalen voor superieure kantoortechnologie (83 procent eens).