Toenemende krapte en stijgende prijzen op de regionale woningmarkt

De landelijke woningmarkt herstelt door de toenemende werkgelegenheid, de fors verbeterde betaalbaarheid vanwege de gedaalde rente en een breed gedragen vertrouwen. In alle veertig regio’s groeide het aantal woningverkopen in 2015, variërend van 5 procent in Zuidwest-Friesland tot ruim een kwart in de Kop van Noord-Holland en Alkmaar. Zeeuws-Vlaanderen is de enige regio waar het aantal verkopen nagenoeg gelijk bleef. Dit schrijft de Rabobank.

Hoewel alle regio’s in de richting van een minder ruime markt bewegen, zijn de verschillen bijzonder groot. In het westen, en daarbinnen vooral in de kustregio’s en de noordvleugel van de Randstad, is de markt veel minder ruim dan in de rest van het land. Vooral in Delfzijl en omgeving en Oost-Groningen is de markt juist nog zeer ruim. Dit verschil bestond voor en tijdens de crisisjaren van 2008-2013 overigens ook al.

Economische dynamiek

De boodschap dat alle regio’s herstellen van de crisis klopt, maar verhult wellicht dat een aantal regio’s een structureel veel ruimere woningmarkt hebben dan andere. Bovendien leidde de lagere sociale en economische dynamiek in die regio’s tot een minder indrukwekkend woningmarktherstel dan in de dynamische regio’s in vooral het westen van het land. De landelijke krapte-indicator was in die perioden ongeveer gelijk, maar op regionaal niveau zien we grote verschillen tussen 2008 en 2015. In het westen en het centrum van het land is de markt in die periode iets minder ruim geworden, daarbuiten is de markt juist nog ruimer geworden. Overig-Groningen (met studentenstad Groningen) en Noord-Drenthe (met Assen) zijn hierop de enige uitzondering.

 

  •     Door de stijgende transactieaantallen nam de ruimte op de woningmarkt in 2015 in alle Nederlandse regio’s af
  •     Als gevolg daarvan stegen de gemiddelde verkoopprijzen in 2015 in vrijwel alle regio’s
  •     De meeste regio’s bewegen in dezelfde richting, maar de regionale verschillen blijven groot

Verkoopprijs

In vrijwel alle regio’s lag de gemiddelde verkoopprijs in 2015 hoger dan in 2014. Alleen in Delft en Westland en in Zuidwest-Overijssel waren de prijzen lager. Net als bij de krapte-indicator geldt dat vrijwel alle regio’s dezelfde ontwikkeling doormaken, maar dat de niveauverschillen van de huizenprijzen uiteraard zeer groot zijn en dat ook de snelheid van het herstel sterk verschilt. Tussen het dal in 2013 en eind 2015 was de prijsstijging met 15 procent verreweg het grootst in Groot-Amsterdam en Agglomeratie Haarlem. Daarbuiten is het moeilijk om een ruimtelijk patroon te herkennen.

Bekijk de krapte-indicator in alle regio's op rabobank.nl