Brussel

Toenemende vraag naar huurwoningen is Europese trend

De stijging van de huurprijzen is een ontwikkeling die niet beperkt blijft tot Nederland maar die zich in heel Europa ontvouwd. De vraag naar huurwoningen neemt in heel Europa toe. Dit maakt investeren in huurwoningen steeds aantrekkelijker. Dit is een van de conclusies uit het EMEA Residential Market Report waarin CBRE voor het eerst relevante ontwikkelingen in de 16 belangrijkste woningmarkten in (met name) Europa inzichtelijk maakt. 

De vastgoedsector globaliseert verder en er is steeds meer sprake van grensoverschrijdend samenspel tussen de vastgoed- en beleggingsmarkten. CBRE ziet in Europa veel overeenkomsten tussen de woningmarkten in grootstedelijke gebieden en tegelijkertijd domineren landelijke en regionale kenmerken per land nog steeds.

Per land zijn onder meer de kenmerken van de woningvoorraad, eigendomsstructuur, ontwikkelingsactiviteit, transactievolumes en de trends op het gebied van huur- en koopprijzen in kaart gebracht. Daarnaast geven lokale marktdeskundigen hun visie op enkele hot topics in de woningmarkt.  

Europese trends

Wat de verschillende Europese landen gemeen hebben is dat de huurmarkt aanzienlijk aan belang heeft gewonnen ten opzichte van de koopmarkt. Alexander Buijs, Director Residential Investment Properties: “Onder meer de betaalbaarheid en de flexibiliteit van een huurwoning is vooral voor jongere mensen aantrekkelijk. Deze huurtrend zien we het meest in populaire markten in grote steden, waar meer werkgelegenheid is en de kwaliteit van leven resulteert in een sterke bevolkingstoestroom. Voorbeelden hiervan zijn Amsterdam, Berlijn en Londen.”

Structurele veranderingen

Uit de analyse van CBRE blijkt verder dat diverse Europese woningmarkten een complexe en ingrijpende structurele verandering ondergaan. Dit is gebaseerd op de marktindexen, sociaal economische omstandigheden en demografische ontwikkelingen. Door de groei van het aantal jongeren en alleenstaanden is er in grootstedelijke gebieden een tekort aan geschikte woningen en neemt de vraag naar kleinere woonunits toe.

Vrije vs sociale huursector

Het aandeel eigenwoningbezit in Nederland is met 56% gemiddeld ten opzichte van andere Europese landen. Nederland kent echter de grootste sociale huursector in Europa. Maar liefst 30% van de totale voorraad - ruim 2,2 miljoen woningen – zijn sociale huurwoningen. Ter vergelijking, in buurlanden Duitsland en België ligt dit percentage op ongeveer 10%. In een land als België, waar het eigenwoningbezit hoger is dan in Nederland, is ook de private huursector groter. Dat dit niet ten koste gaat van de betaalbaarheid van de niet-gereguleerde woningen blijkt uit de gemiddelde (vraag)maandhuren in Brussel en Berlijn van respectievelijk €709 en €600 per maand. 

Gereguleerde sector domineert Amsterdam

Pieter Broumels, Director Residential Valuation Advisory: “In Amsterdam ligt de gemiddelde (vraag)huurprijs voor een appartement van 70 m² met circa €1.040 per maand een stuk hoger. Het tekort aan aanbod van niet-gereguleerde huurwoningen lijkt hieraan ten grondslag te liggen. Amsterdam wordt gedomineerd door sociale, gereguleerde huurwoningen. Het vergroten van de geliberaliseerde huursector lijkt volgens bovenstaande voorbeelden een gunstige uitwerking te hebben op de betaalbaarheid van huurwoningen in het algemeen. Een combinatie van nieuwbouwontwikkelingen en het verkleinen van de sociale huursector lijken mij goede stappen in de richting van een evenwichtigere huurmarkt in Nederland.”