Vastgoed Actueel toeristische verhuur

Toeristische woningverhuur aan banden gelegd

Volgens een nieuw wetsvoorstel moeten particuliere verhuurders van woningen aan toeristen zich melden bij de gemeente. Door registratie van deze groep verhuurders kunnen gemeenten toeristische verhuur van reguliere woningen beter handhaven. Stelselmatige fraude wordt keihard beboet tot een maximum van 83.000 euro.

Het wetsvoorstel om uitwassen van toeristische verhuur aan te pakken wordt binnenkort in de Tweede Kamer behandeld. Verplichte registratie van de verhuurder geeft gemeenten de mogelijkheid om maatregelen te nemen bij woningschaarste of als de leefbaarheid onder druk staat.

Amsterdam voorop

Vooral in Amsterdam en in mindere mate Utrecht, Den Haag en Rotterdam loopt het de spuigaten uit. De overlast van feestende toeristen in woonwijken groeit, het woningtekort neemt toe en de prijzen rijzen de pan uit doordat relatief veel woningen aan het aanbod worden onttrokken vanwege toeristische verhuur.

Onderverhuur voorkomen

Minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen zegt in een persbericht van de Rijksoverheid dat het gezamenlijke registratiesysteem van het Rijk, gemeenten en verhuurplatforms zoals Air B&B en Booking.com een “instrument is om bijvoorbeeld onderverhuur van sociale woningen te voorkomen, zodat deze beschikbaar zijn voor mensen die deze woning echt nodig hebben.”

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, kunnen gemeenten verhuurders verplichten een registratienummer aan te vragen. Verhuurplatforms moeten dat nummer vermelden in elke advertentie. Een gemeente kan verhuurders opleggen een maximum aantal nachten per jaar de woning te verhuren aan toeristen.
In uitzonderlijke situaties mag de gemeente zelfs een vergunningplicht invoeren om zodoende grip te houden op het aantal af te geven vergunningen.

Bron: Rijksoverheid.nl

Lees ook: reactie grote steden op het wetsvoorstel toeristische woningverhuur

En: Overzicht van de wetsvoorstellen toeristische verhuur van woonruimte