Vastgoed Actueel hypotheeknormen

'Toets hypotheken op het moment van de aanvraag'

Hypotheken moeten voortaan op het moment van de aanvraag getoetst worden aan de geldige wet- en regelgeving. Hiervoor pleiten makelaarsvereniging NVM en De Hypotheekshop in een brief aan de Tweede Kamer.

Eind vorig jaar bepaalde de AFM dat het moment waarop een hypotheekverstrekker een bindend aanbod doet, ook het moment moet zijn waarop de klant getoetst wordt aan de geldende hypotheeknormen. Dit kan rond de jaarwisseling echter tot problemen leiden, omdat de leennormen op 1 januari kunnen wijzigen. Wie in december dus een hypotheekaanvraag doet, kan in januari met andere voorwaarden te maken krijgen.

Overgangsregeling

Vorig jaar werd hier een tijdelijke oplossing voor gevonden. Dankzij een zogenaamde overgangsregeling mochten aanvragen die voor 1 januari 2017 werden gedaan en voor 1 februari werden beoordeeld, alsnog getoetst worden aan de leennormen van 2016. Voor dit jaar is er echter nog geen soortgelijke maatregel.

Onafhankelijk

De NVM en De Hypotheekshop willen hierom dat de verstrekte hypotheek voortaan getoetst wordt aan de wet- en regelgeving die op het moment van de aanvraag geldt. De toetsing blijft dan wel gewoon plaatsvinden op het moment dat er een bindend aanbod wordt gedaan. "Op deze wijze is de consument voor het rondmaken van de financiering van een eigen woning niet afhankelijk van derde partijen als geldverstrekkers, verzekeraars, artsen, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), rechtbanken en overheden", schrijven ze in de brief aan de Tweede Kamer.

1 september

Mocht de Tweede Kamer de toetsingsprocedure niet willen veranderen, dan dragen de twee partijen een andere oplossing aan. “Als zou worden vastgehouden aan de huidige toetsprocedure, dan zouden wijzigen op de hypotheeknormen voortaan voor 1 september bekend moeten zijn om alsnog voldoende zekerheid te kunnen bieden aan de consument”, aldus NVM en de Hypotheekshop.