Transformatie Hamerkwartier moet Amsterdam 6.500 woningen opleveren

De gemeente Amsterdam wil haar woningvoorraad jaarlijks met zo’n 5.000 woningen laten groeien en heeft hiervoor het programma Ruimte in de Stad opgezet. Eén van de locaties die in het kader van dit project op korte termijn ontwikkeld kan worden, is het Hamerkwartier in Amsterdam-Noord. Dit bedrijventerrein aan het IJ moet veranderen in een woonwerkwijk met 6.500 huizen en 220.000 m2 aan bedrijfsruimte. En dat allemaal energieneutraal en gasloos.

Het Hamerkwartier, gelegen tussen het Motorkanaal en de Ponthaven,  is het afgelopen decennium al flink veranderd. Na het vertrek van grootschalige industrie en logistiek (STORK, DRAKA, Hoyer) is er ruimte gekomen voor ambachtelijke, creatieve bedrijven en horeca. Voorbeelden hiervan zijn Pand Noord, GSUS, SeArch, restaurant Hotel de Goudfazant en The Chocolatemakers. Ook maatschappelijke voorzieningen zoals een moskee en een kinderdagverblijf hebben een plek in het gebied gevonden. Volgens de gemeente geven deze ontwikkelingen een vruchtbare basis om verder te bouwen aan een gebied waar Amsterdammers kunnen wonen, werken en recreëren.

Water en bewegen

In de nieuwe plannen voor het Hamerkwartier staan water en bewegen centraal. Er is extra aandacht voor groen, water, sport, mobiliteit en gezonde bouwmaterialen. Zo komt er langs het IJ een groene kade met een doorgaande fiets- en wandelroute en worden de havenkommen opengesteld voor recreatie. Ook is er ruimte voor twee of drie nieuwe basisscholen, een middelbare school met sporthal en een zorg- en welzijncluster. Daarnaast zijn er cafés, restaurants en culturele instellingen in de plannen opgenomen.

Variatie

Het bouwen van de 6.500 woningen gebeurt gefaseerd. Het is de bedoeling dat de woningtypes in de wijk straks in grootte, prijs, leeftijd en type bewoners variëren: Amsterdammers en nieuwkomers, verschillende inkomensklassen en soorten huishoudens. Op een aantal avonden in januari en mei dit jaar hebben bewoners en ondernemers uit de buurt meegepraat en meegedacht over de toekomst van het Hamerkwartier. Na de inspraak behandelt het College de nota en de inspraakreacties en biedt deze aan ter vaststelling aan de Gemeenteraad. De inspraakperiode loopt van 8 november tot 20 december; op 30 november is er een inloopbijeenkomst.

Bron: Vastgoedjournaal, Gemeente Amsterdam.