'Twaalf locaties voor 12.000 nieuwe woningen in Amsterdam'

Twaalf locaties in Amsterdam zijn kansrijk om vanaf 2020 twaalfduizend nieuwe woningen te bouwen. Zo blijkt uit 'Koers 2025', de stadsbrede inventarisatie van woningbouwlocaties. Komend jaar wordt onderzocht welke aantallen precies mogelijk zijn en welke ambities daarbij worden nagestreefd.

“Amsterdam is populair. Daarom hebben we twaalf kansrijke bouwlocaties aangewezen. De tijd is er weer naar om woningen te bouwen. De kansrijke bouwlocaties worden de komende tijd onderzocht zodat in 2020 gestart kan worden met de bouw,"aldus wethouder Eric van der Burg van Grondzaken.

De twaalf meest kansrijke locaties zijn verspreid over de hele stad en bevinden zich voornamelijk in de Ringzone van Amsterdam. Het betreft de volgende locaties: Buiksloterham, NDSM-Oost,NDSM-Noord/Klaprozenweg,Sloterdijk-1-Zuid, Kop Sloterplas, IBM-gebied, IJsbaanpad-Zuid, Amstelstation-Amstelzijde, Amstelkwartier Fase 3, Bijlmerbajes-Weespertrekvaart, IJburg Middeneiland-Strandeiland fase 1 en Rand Mandelapark.

Lees het gehele artikel op nul20.nl