Vastgoed Actueel nieuwbouw

Tweede Kamer: bouwprojecten vanaf vijf woningen versneld uit te voeren

De Tweede Kamer heeft ermee ingestemd dat ook kleine woningbouwprojecten in aanmerking kunnen komen voor versnelling. Het aangenomen amendement van de coalitie maakt het mogelijk dat een project vanaf vijf woningen (in plaats van voorheen 12) versneld kan worden uitgevoerd.

Ook werden in december een aantal andere amendementen en een motie door de Tweede Kamer aangenomen met betrekking tot duurzaam bouwen en het democratische proces rondom het projectuitvoeringsbesluit. Deze werden ingediend tijdens een debat over de versnelling van de woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling.

De Wijziging van de Crisis- en herstelwet, waar het amendement van de coalitie onderdeel van is, heeft als doel het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling.

Eerste Kamer moet nog stemmen

De NVM geeft op haar website aan positief te zijn over de wet en het amendement en pleit voor een snelle behandeling door de Eerste Kamer. ‘Zo kan het wetsvoorstel snel in werking treden. Pas daarna kunnen kleine woningbouwprojecten ook echt gebruik maken van deze versnellingsmogelijkheid.’

Wanneer de Eerste Kamer het wetsvoorstel zal behandelen is nog niet bekend.

De amendementen