Vastgoed Actueel starters

Tweede Kamer debatteert over startersproblematiek

Dat starters in het hele land het moeilijk hebben op de woningmarkt, was woensdag de aanleiding voor een debat in de Tweede Kamer. Het aandeel starters (inclusief herintreders: zij die ooit een koopwoning hadden en daarna gingen huren voordat ze weer gingen kopen) onder woningkopers was begin dit jaar 39 procent, waar het vorig jaar nog 44 procent was, blijkt uit de AFM Consumentenmonitor. Volgens het Waarborgfonds Eigen Woningen (verantwoordelijk voor de NHG) is het aandeel starters veel forser gedaald: van 39 procent in 2015 naar 29,5 procent in 2017.

“Bouwen, bouwen, bouwen”, luidde de oproep van Chris Buijink (Nederlandse vereniging van banken) en Ger Jaarsma (NVM). Iedere aanwezige was het daarmee eens, zo meldt Cobouw. Net als er overeenstemming was dat aan de leennormen niet getornd moet worden.

Kleine huizen

Een andere mogelijke oplossing voor de doorstroming zijn kleine huizen, zo opperde Nicole Maarsen, de kersverse directeur vastgoedbeleggingen van Syntrus Achmea RE&F. “Zo voer je de druk op om door te stromen op het moment dat een eenpersoonshuishouden een gezin wordt.”

CDA-Tweede Kamerlid Erik Ronnes was daar niet gerust op. Hij ziet middeldure huren voor ‘kamertjes van 35 vierkante meter’. “Is dit niet intensieve menshouderij?” Onzin, vond Maarsen. “De discussie wordt nu gevoerd over de rug van kwaliteit. Je kunt hele goede woningen voor eenpersoonshuishoudens maken.” Het in Amsterdam beproefde Friends-concept, waarbij je meerdere (eenpersoons)huishoudens in één huis laat wonen, kan ook haar goedkeuring dragen.

Platteland

Wethouders van plattelandsgemeenten pleitten voor investeringen in huurwoningen op het platteland. “Als je ze kunt houden, hoeven ze niet naar de stad”, aldus Jos van den Boogaart, wethouder van de gemeenten Mill en Sint Hubert (Gelderland). In zijn gemeenten wil 71 procent van de jongeren graag in de gemeente blijven wonen.

Beleggers zitten hier echter niet om te springen. Corporaties voorzien vanaf 2040 krimp en houden om die reden nu al de hand op de knip, constateert de wethouder. Maar dat er op het platteland onvoldoende vraag is naar starterswoningen, bestrijdt Van den Boogaart. “Vrijwel elke gemeente op het platteland heeft wachtlijsten.”

Overige voorstellen

Tijdens het debat kwamen ook andere voorstellen aan bod om de positie van starters op de woningmarkt te verbeteren. Zo wil Aedes tijdelijk de inkomensgrens om in aanmerking voor een sociale huurwoning te komen ophogen, pleit de NVM voor het aanstellen van een minister van bouwen en wil de IVBN de regels over het aandeel middenhuur bij nieuwbouw afschaffen. 

Bron: Cobouw