VastgoedPro voegt woningbouwkundigen toe aan doelgroep

De beroepsvereniging VastgoedPRO heeft sinds 1 januari 2017 een andere bedrijfsstructuur. De verschillende beroepen zijn leidend en er is een splitsing gemaakt tussen persoonlijk lidmaatschap van de vereniging en klant zijn van het facilitair verenigingsbedrijf. Ook zet de vastgoedvereniging als eerste haar deuren open voor andere, aanvullende vastgoedberoepsgroepen.

Beroepsafdelingen

De structuurveranderingen hebben tot gevolg dat de hele indeling op de schop gaat. Niet langer worden de afdelingen geformeerd rondom de typologie van het vastgoed (wonen, bog of landelijk), maar zijn het beroepsafdelingen (makelaar, taxateur, etc.) met een eigen bestuur en afdelingsapparaat. Daaronder kunnen door de leden gewenste subgroepen worden gevormd. “De splitsing tussen makelaar en taxateur wordt steeds vaker gewenst door met name toezichthouders in het bedrijfsonroerendgoed”, legt voorzitter van VastgoedPRO Jan Kees Duvekot uit. “Dat betekent niet dat makelaars niet ook taxateur mogen zijn van ons. Maar binnen onze vereniging kunnen ze dan zowel gebruik maken van de afdeling makelaar als taxateur, met alle specifieke beroepscursussen, ethiek en bijeenkomsten.”

Persoonlijk lid of klant

Ook wordt er onderscheid gemaakt tussen de netwerkorganisatie en het facilitair bedrijf van VasgoedPRO. Duvekot: “Een afzonderlijke makelaar, taxateur of andere vastgoedprofessional, wordt persoonlijk lid van onze vereniging en profiteert van onze netwerk- en kennisorganisatie. Het kantoor of de ondernemer kan klant worden bij het facilitair bedrijf van VastgoedPRO en krijgt toegang tot zaken als software, VastgoedPRO Service Center en Desk en het VIP.”

Klant zijn is niet geheel vrijblijvend. Zo kan een klant van het facilitair bedrijf optionele faciliteiten (bijvoorbeeld software) afnemen, maar zijn er ook verplichte afnames, zoals de koopovereenkomsten. De prijs van het persoonlijk lidmaatschap is iets goedkoper dan voorheen en klanten van het facilitair bedrijf betalen al naar gelang ze van de faciliteiten gebruik maken.

Woningbouwkundigen

Een ander onderdeel van de structuurverandering is dat ook andere beroepsgroepen dan makelaars en taxateurs zich kunnen verenigen in VastgoedPRO, mits ze een connectie hebben met deze traditionele doelgroepen. Als eerste stap wordt er nu met woningbouwkundigen gesproken over toetreding. “Onze leden zagen in dat bouwkundige kennis van een bouwkundig specialist een voorwaarde wordt in hun praktijk”, vertelt Duvekot. “Daarom zou het tot de mogelijkheden behoren dat we met onze drie afdelingen op zoek gaan naar bijvoorbeeld de ontwikkeling van een optimaal bouwkundig rapportagemodel. Diverse beroepsexperts kunnen dan binnen onze vereniging gaan samenwerken.” VastgoedPRO hoopt dat de structuurveranderingen leiden tot korte lijnen, snel schakelen, weinig overhead en goedkopere tarieven dan de brancheorganisaties.