Veel hypotheekaanvragen in 2017

Het jaar 2017 kende een hoog aantal hypotheekaanvragen. Er werden maar liefst 367.000 aanvragen van starters, doorstromers, oversluitingen en verhogingen via het Hypotheken Data Netwerk (HDN) verstuurd. Dit meldt De Hypotheekshop in haar maandmonitor.

Wanneer de aanvragen meer in detail worden bekeken, dan valt een verschuiving in leeftijdscategorieën op. In vergelijking met 2016 is het aandeel twintigers en vijftigplussers afgenomen, terwijl dat van de dertigers en veertigers juist steeg. Cijfers van het Kadaster over dezelfde periode bevestigen dit beeld: het aantal startersaanvragen blijft stabiel, terwijl het aantal aanvragen van doorstromers en in de categorie ‘anders’ (verhogingen, oversluitingen maar ook beleggingspanden) juist sterk zijn toegenomen. Overigens zakte het aandeel ‘veertigminners’ in het vierde kwartaal van 2017 landelijk onder de 50 procent.

Woninglocaties

Een verschuiving is ook zichtbaar bij de woninglocaties. In provincies als Limburg, Drenthe en Groningen is de woning- en hypotheekmarkt vorig jaar fors aangetrokken. Ook in Flevoland (Almere) en Noord-Brabant (Eindhoven) zijn de aantallen toegenomen. In de drie Randstadprovincies en in de steden Amsterdam, Utrecht en Den Haag lijkt er eerder sprake van stabilisering.

Stijging in aanvragen

Het aantal hypotheekaanvragen in 2017 ligt 5 procent hoger dan het jaar ervoor, toen er zo’n 350.000 aanvragen werden ingediend. Dit illustreert hoezeer de woningmarkt in een tijd van drie, vier jaar is aangetrokken: in de crisisjaren werden jaarlijks zo’n 130.000 aanvragen verstuurd. De aantallen zijn echter niet helemaal met elkaar te vergelijken. De afgelopen jaren is het aantal geldverstrekkers dat via HDN werkt namelijk toegenomen.

Aanvraagrecords

Met dit gegeven in het achterhoofd lijkt de groei in het aantal aanvragen beperkter te zijn dan de cijfers in eerste instantie suggereren, al scoort 2017 wel hoog op de lijstjes met aanvraagrecords. Alle kwartalen van het afgelopen jaar komen voor in de top zes, gemeten vanaf 2011. Alleen het vierde kwartaal van 2016 (de eerste renteverhogingen in drie jaar) en het tweede kwartaal van 2015 (grote aanpassing in de leennormen per 1 juli 2015) scoren ‘beter’. Opvallend is het uiterst kleine verschil in aantallen tussen de kwartalen in 2017. Eveneens opvallend is het aantal aanvragen in december (25.000). Dit ligt lager dan de decembermaanden van 2014, 2015 en 2016 en heeft wellicht deels te maken met de aanpassing van het toetsmoment. 

Bron: De Hypotheekshop