Vastgoed actueel - NHG

'VEH dringt aan op verlagen NHG-premie'

NHG heeft nog nooit zoveel geld in kas gehad als nu. Ook in verhouding tot de gegarandeerde hypotheekschuld (kapitaalratio) was de vermogenspositie niet eerder zo hoog. Op basis van de gepubliceerde NHG-cijfers heeft VEH per brief bij minister Ollongren aangedrongen op een verlaging van de NHG-premie op de korte termijn. Dat staat op de website van InFinance. 

De kapitaalratio bedraagt per 1 juli 2018 0,59 procent. Dat betekent dat de NHG tegenover de 200 miljard euro aan gegarandeerde hypotheken inmiddels 1,18 miljard euro garantievermogen bewaart. Anderhalf jaar geleden was de kapitaalratio nog 0,50 procent. Het totale garantievermogen nam in die relatief korte periode dus toe met 205 miljoen euro. Een stijging van 18 procent, schrijft de website am:web.

Gedurende de crisisjaren daalde de kapitaalratio in vier jaar tijd met in totaal 0,8 procentpunt. In het huidige tempo komt er jaarlijks 0,6 procentpunt bij. Tijdens de crisis werd niet alleen de borgtochtprovisie opgetrokken tot 1 procent van de hypotheek, ook de voorwaarden voor uitkering werden versoberd.

Snel verlagen

In de brief schrijft VEH andere dat het garantievermogen van de NHG stijgt, terwijl veel minder klanten aanspraak doen op het vangnet en het gemiddeld uitgekeerde bedrag sterk is afgenomen. “In haar kwartaalbericht zegt NHG zelf dat het fonds ook bij tegenslagen groot genoeg is om huiseigenaren te kunnen blijven helpen. Alle reden om de hoge NHG-premie nu snel te verlagen. Dat kan starters een steuntje in de rug geven.”

Woningprijzen

Toenmalig NHG-directeur Karel Schiffer verwachtte bij de invoering begin 2014 dat de schadelast als gevolg van de versobering met 10 tot 15 procent zou afnemen. Gevraagd naar de effecten zegt de NHG nu dat die moeilijk meetbaar zijn. Als belangrijkste reden voor de afnemende schadelast noemt het WEW de gestegen woningprijzen.

Of de borgtochtprovisie volgend jaar naar beneden kan, is voor de stichting nog niet te zeggen. De NHG streeft volgens de woordvoerder naar een stabiele premie. “Zo laag als het kan, omdat we de toegankelijkheid van NHG van groot belang vinden. Zo hoog als nodig is, om het fonds nu en in de toekomst financieel gezond te houden. Momenteel onderzoeken we samen met de minister of het verantwoord is om de premie te verlagen.” In het najaar maakt de NHG het premiebesluit bekend.

Bron: am:web en InFinance