Vastgoed actueel - veh

VEH: vertrouwen woningmarkt neemt af onder de ouderen

Ouderen waren de afgelopen jaren vaker positief gestemd over de woningmarkt, maar van alle leeftijdscategorieën is hun vertrouwen nu juist het sterkst gedaald. Dit blijkt uit de Eigen Huis marktindicator van Vereniging Eigen Huis die het vertrouwen van Nederlanders in de woningmarkt meet.

Vorig jaar gaf 14 procentvan de ouderen aan het een slecht moment te vinden om een huis te kopen. Dit jaar steeg dat percentage naar 40 procent. Van hen vindt 60 procent woningen nu slecht betaalbaar. Ook ziet een ruimte meerderheid (56 procent) van die 65-plussers het beperkte aanbod als struikelblok.

Voor jongeren gelden de hoge koopprijzen en het beperkte aanbod al langer als barrière. Vereniging Eigen Huis blijft daarom erop hameren dat meer nieuwbouw van groot belang is voor een gezondere woningmarkt. 

Dalende waarden

Het vertrouwen van Nederlanders in de woningmarkt is sinds juli 2017 gedaald van 113  naar een score van 104 in juni 2018. Voor juli komt de score uit op 105. Zowel jongeren en nu ook ouderen hebben van alle leeftijdscategorieën het minste vertrouwen in de woningmarkt.

Met de Eigen Huis Marktindicator meet Vereniging Eigen Huis iedere maand het vertrouwen van de consument in de woningmarkt. Deze indicator heeft een waarde tussen de 0 en de 200, waarbij de waarde 100 een 'neutrale stemming'-waarde vertegenwoordigt.

Bron: VEH