Hypotheekaanvraag

Verkoop van appartementen verschuift meer naar starters

Vorige week werden de aanvraagcijfers over februari door het Hypotheken Data Netwerk (HDN) bekend gemaakt. De maand februari is in het hypotheekjaar een van de meest rustige maanden. Het is dan ook tekenend voor de aantrekkende woningmarkt dat februari een hoger aantal aanvragen kende dan de meeste maanden in het recordjaar 2016, aldus De Hypotheekshop. 

Alleen de vier gebruikelijke topmaanden juni en oktober, november en december noteerden een hoger aantal aanvragen. Naast het hoge aantal aanvragen was er in februari nog een opvallende ontwikkeling zichtbaar: een groter deel van de appartementen werd door starters gekocht. Een voor de hand liggende verklaring lijkt hier dat door de sterke stijging van de woningprijzen starters zich in toenemende mate moeten richten op de appartementen. De NVM ziet het procentuele verschil tussen de prijzen van tussenwoningen en appartementen oplopen. Bovendien lijkt het aanbod in bepaalde prijsklassen af te nemen.

1 op de 4 starters koopt appartement

De Hypotheekshop verdiepte zich in verschillen per regio. Hier blijkt meer aan de hand te zijn. Door het krappe aanbod worden ook kleinere appartementen verkocht. Als wordt ingezoomed op de starters die in februari een hypotheekaanvraag instuurden voor de aankoop van een appartement, dan ziet Hypotheekshop een duidelijk beeld verschijnen. Ongeveer 1 op de 4 starters koopt een appartement. De helft van de aanvragen met een appartement betreft een hypotheek ter grootte van €100.000 tot €150.000. Nog eens 20% vraagt een hoofdsom aan van € 150.000 tot €200.000. In ongeveer 70% van de aankopen gaat om een alleenstaande consument of iemand die alleen koopt.

Verschil in aanbod en wens van consument

Het grootste deel van 2016 lag het percentage appartementen dat door starters werd gekocht rond de 55%. In februari 2017 is het percentage echter opgelopen tot 63%. Wanneer vervolgens wordt gekeken naar de regio’s waar dit percentage is gestegen dan ziet Hypotheekshop in een aantal plekken in Nederland een toename: met name rond Rotterdam, Den Haag, Arnhem-Nijmegen. In mindere mate zien zij ook in het Gooi en in Hoofddorp een groei. De NVM noemde in haar laatste kwartaalbericht, over het 4e kwartaal van 2016, een aantal regio’s waar er sprake is van een aanbod van appartementen dat niet overeenkomt met de vraag van de consument. In de regio’s Rotterdam, Den Haag en Nijmegen-Arnhem bestaat een groot deel van het aanbod volgens de NVM uit oudere, kleine appartementen in wijken die wat minder gewild zijn. Het is daarom opvallend dat juist in deze gebieden, bijvoorbeeld in plaatsen als Schiedam, Zoetermeer, Rijswijk en Nijmegen, de verkoop van appartementen aan starters toeneemt.

Langlopend aanbod van appartementen (bron: de NVM)

Starters hadden de laatste jaren met het oog op de toekomst een voorkeur ontwikkeld voor wat grotere woningen (met minimaal 3 of 4 kamers). Maar door het oplopende tekort aan betaalbare woningen lijken zij nu vaker genoegen te nemen met een 2-kamer appartement. Wellicht dat dit in de hand wordt gewerkt doordat verkopers van dergelijke appartementen de vraagprijs laten zakken en een soms forse restschuld voor lief nemen.

Bron: De Hypotheekshop