Vastgoed Actueel Vve

'Verloedering van panden en buurten door slecht functionerende vve's'

Problemen met vooral kleine verenigingen van eigenaren (VvE's) leiden tot verloedering van panden en straten. Dat schrijft de Volkskrant. Veel VvE's zijn niet meer actief door ruzie tussen eigenaren of inactiviteit van een van de deelnemers. Daardoor blijft onderhoud van huizen achterwege.

Volgens de krant moet de regelgeving voor VvE's dan ook nodig op de schop. Dit blijkt uit onderzoek dat de stichting VvE­Belang gisteren presenteerde. Landelijk zijn er 144.000 vve's. De aantallen groeien snel door nieuwbouw, de groeiende populariteit van appartementen en het feit dat in Amsterdam veel panden worden gesplitst. Landelijk zou de verloedering het grootst zijn in wijken van Rotterdam-Zuid en Den Haag.

144.000 vve’s

Vve's zijn verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het onderhoud van daken, portieken en gevels van appartementencomplexen. Voor dat onderhoud sparen bewoners gezamenlijk geld. Nederland telt 144.000 vve's. Ruim 30 procent daarvan heeft maar twee wooneenheden als lid. Een kleine 30 procent heeft maximaal vijf leden, de rest is groter. Volgens VvE Belang heeft een optimaal functionerende vve zes tot twintig leden.

"Als in een vve met twee leden de stemmen staken, gebeurt er niets", zegt directeur Kees Oomen van VvE Belang in het dagblad. "Je hebt altijd een meerderheid van stemmen nodig voor een besluit." Gevolg is dat de vve niets doet en gaat 'slapen'. De problemen ontstaan door ruzies of inactieve eigenaren. Daardoor kan een vve stil komen te liggen en wordt bijvoorbeeld groot onderhoud niet uitgevoerd. "Een eigenaar die niet wil meewerken in een vve is echt een probleem", constateert VvE Belang. "Alleen nieuwe regelgeving zal hem in beweging kunnen brengen."

Rot plekje

"Een niet-functionerende vve is als een rot plekje op een appel", stelt Oomen. "Uiteindelijk wordt de hele appel rot. In Rotterdam-Zuid of wijken in Den Haag zie je panden in verval raken, waardoor de straat en buurt verloederen."

Zijn organisatie ziet het oprichten van koepel-vve's als mogelijke oplossing. Kleinere vve's gaan hierin op en vormen zo een vve met bijvoorbeeld 36 leden. "Dat garandeert de besluitvorming en voorkomt onderhoudsproblemen. Bovendien wordt beheer van de vve door een professionele partij financieel haalbaar."

Voor een wettelijke verplichting van zulke koepels is Oomen niet. "Maar de overheid zou de oprichting ervan wel kunnen financieren."

Bron: De Volkskrant