Vastgoed actueel - Jan Latten

'Vermogen woningeigenaren toegenomen, huurders blijven achter'

Het vermogen van woningeigenaren is in lijn met de economische groei de afgelopen jaren fors toegenomen, stelt Jan Latten, hoogleraar sociale demografie. De financiële buffers van veel sociale huurders bleven echter achter. Sterker nog: huurders met recht op huurtoeslag werden juist armer. Dit meldt Stadszaken.

Miljonairs 

Het aantal miljonairs stijgt weer, naar maar liefst 167.000 huishoudens. Ook met de minder vermogenden ging het doorgaans beter. Gemiddeld over alle huishoudens gerekend is het doorsnee vermogen ten opzichte van 2014 gestegen van bijna 17.000 euro tot ruim 22.000 euro in 2016. Belangrijke basis voor het groeiend vermogen is de eigen woning. Het zijn dan ook vooral de eigenaar bewoners die hun vermogen na jarenlange daling weer zien toenemen. Voor hen steeg het vermogen van 110.000 euro in 2014 naar ruim 124.000 in 2016.

Huurders met huurtoeslag

Niet iedereen profiteert van de vermogensgroei. Met name voor huurders met een huurtoeslag zien er weinig van terug. En dat terwijl hun doorsnee vermogen toch al beperkt is. In 2014 bedroeg hun mediane vermogen 1.000 euro. Dat wil zeggen dat de helft van de huurders een vermogen had onder de 1.000 euro. In 2015 steeg dat weliswaar naar 1.300 euro maar in 2016 is het alweer teruggevallen naar 1.100 euro. Geen buffer om over naar huis te schrijven. Het toch al geringe vermogen van huurders met een huurtoeslag steeg in 2016 niet met de conjuncturele opleving mee.

Bron: Stadszaken