'Verplicht pensioenfondsen en verzekeraars te investeren in middeldure huur Amsterdam'

Als het aan de fractie van D66 in de Amsterdamse gemeenteraad ligt, gaat de gemeente pensioenfondsen en verzekeraars en verzekeraars aansporen om huurwoningen te bouwen voor middeninkomens. Op die manier moet er een einde komen aan het grote tekort aan betaalbare huurwoningen voor huishoudens met een inkomen van tussen de € 35.000 en € 55.000 per jaar. Dit meldt de lokale krant Het Parool.

In het initiatiefvoorstel van de D66-fractie worden verzekeraars en pensioenfondsen uitgenodigd om een wooncoöperatie op te richten. Op die manier kunnen ze de te bouwen woningen zelf gaan beheren en verbouwen. De huren van de woningen moeten tussen de € 710 en € 910 komen te liggen. De huren mogen niet met de markt meestijgen, hoogstens met een procentpunt boven de inflatie.

Hoge bezettingsgraad

“We moeten de bouw op gang brengen,” zegt raadslid Reinier van Dantzig, schrijver van het initiatiefvoorstel tegen Het Parool. Zijn voorstel rept van kortingen op de grondprijs, ter compensatie voor de lagere huren. Daar tegenover dat de hoofdstad dan via de erfpachtvoorwaarden kan afdwingen dat huren niet te snel stijgen.

Risico’s zijn klein volgens de liberalen

D66 stelt dat anders dan bij andere beleggingen pensioenfondsen en verzekeraars hierdoor bij voorbaat weten dat hun investeringen zekere en relatief grote opbrengsten opleveren. De risico’s van investeringen in de Amsterdamse woningmarkt zijn volgens de liberalen klein.

Bron:
Het Parool
AMWeb