Wereldwijde coalitie beroepsorganisaties vastgoedsector zet ethiek op de kaart

 

RICS is een van de 65 organisaties uit meer dan 30 landen die zijn aangesloten bij de IES, de coalitie voor International Ethics Standards, die een concept heeft opgesteld voor internationaal toepasbare ethische standaard in het vastgoed. Deze standaard bevordert de eenduidigheid, consistentie en transparantie in de wereldwijde vastgoedsector.

RICS heeft zijn eigen codes en ondersteunt de verdere introductie van ethische standaarden in de wereldwijde vastgoedsector. Daarom neemt RICS actief deel aan deze coalitie, die onder voorzitterschap staat van Peter Bolton King. “Wij organiseren de komende drie maanden een consultatie, om er zeker van te zijn dat de definitieve versie een hoge kwaliteit heeft en wordt begrepen en geaccepteerd door alle deelnemende organisaties, professionals en hun klanten.”

Wereldwijd 

RICS is het toonaangevende instituut voor vastgoedprofessionals, waarbij 120.000 leden wereldwijd zijn aangesloten, inclusief de ruim 700 leden in Nederland. RICS stelt het algemeen belang voorop. De organisatie bevordert dat haar leden integer en professioneel handelen. RICS stelt normen op voor opleidingen en de beroepsuitoefening en handhaaft gedragscodes door onafhankelijk tuchtrecht.